Į turinį

Būdvardžių giminė

Būdvardis – kaitoma kalbos dalis, kuri žymi gyvųjų būtybių, daiktų ir reiškinių savybes. Būdvardžiai kaitomi linksniais, skaičiais, giminėmis ir laipsniais.

Lenkų kalboje vienaskaitoje būdvardžiai turi tris gimines: vyriškąja, moteriškąją, niekatrąją, o daugiskaitoje – dvi gimines: vyriškojo asmens giminę ir nevyriškojo asmens giminę, kuri yra vartojama su vyriškosios giminės daiktavardžiais, reiškiančiais gyvūnus bei negyvuosius daiktus, su moteriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžiais.

Būdvardžių vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio galūnės priklauso nuo giminės:

 • Vyriškoji giminė baigiasi galūne -y/-i, pvz.: mały, duży, biały / wysoki, niski, niebieski
 • Moteriškoji giminė baigiasi galūne -a, pvz.: mała, duża, biała, wysoka, niska, niebieska
 • Niekatroji giminė baigiasi galūne -e, pvz.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie
 • Vyriškojo asmens giminė baigiasi galūne -y/-i, pvz.: wysocy, niscy, niebiescy / mali, duzi, biali
 • Nevyriškojo asmens giminė baigiasi galūne -e, pvz.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie

Būdvardžiai atsako į klausimą:

 • Jaki on jest? / Jaki jest (ten) projekt? – Projekt jest nowy / stary / interesujący.
 • Jaka ona jest? / Jaka jest (ta) praca? – Praca jest kreatywna / inspirująca / nudna.
 • Jakie ono jest? Jakie jest (to) biuro? – Biuro jest nowe / ładne.
 • Jacy oni ? / Jacy (ci) pracownicy? – Pracownicy nowi / kreatywni / dobrzy / wysocy.
 • Jakie one ? / Jakie (te) dziewczyny / dzieci / zwierzęta / komputery? – Dziewczyny / Dzieci / Zwierzęta / Komputery kreatywne / ładne / miłe / nowe / dobre / wysokie.
Vienaskaita
vyriškoji giminėmoteriškoji giminėniekatroji giminė
niski (k/g + i)niskaniskie (k/g +ie)
nowynowanowe
Daugiskaita
vyriškojo asmens giminėnevyriškojo asmens giminė
niscy (k : c)niskie (k/g +ie)
nowinowe

Būdvardžių ir daiktavardžių derinimas

Daiktavardį apibūdinantis būdvardis turi galūnę, kuri atitinka apibūdinamojo daiktavardžio giminę, skaičių ir linksnį. Pvz.: stary komputer, nudny film, dobra strona internetowa, a pogoda, ładne biuro, stare drzewo.

Kietojo kamieno būdvardžių linksniavimas

Vienaskaita
Linksnisvyriškoji giminė (jaki?)niekatroji giminė (jakie?)moteriškoji giminė (jaka?)
asmenysgyvūnaidaiktai
Vardininkas = Šauksmininkasdużydużydużydużeduża
Kilmininkasdużegodużegodużegodużegodużej
Naudininkasdużemudużemudużemudużemudużej
Galininkasdużegodużegodużydużedużą
Įnagininkasdużymduż**ymvdużymdużymdużą
Vietininkasdużymdużymdużymdużymdużej
Daugiskaita
Linksnisvyriškojo asmens giminė (jacy?)nevyriškojo asmens giminė (jakie?)
Vardininkas = Šauksmininkasduzidużedużedużeduże
Kilmininkasdużychdużychdużychdużychdużych
Naudininkasdużymdużymdużymdużymdużym
Galininkasdużychdużedużedużeduże
Įnagininkasdużymidużymidużymidużymidużymi
Vietininkasdużychdużychdużychdużychdużych

Minkštojo kamieno būdvardžių linksniavimas

Vienaskaita
Linksnisvyriškoji giminė (jaki?)niekatroji giminė (jakie?)moteriškoji giminė (jaka?)
asmenysgyvūnaidaiktai
Vardininkas = Šauksmininkaswysokiwysokiwysokiwysokiewysoka
Kilmininkaswysokiegowysokiegowysokiegowysokiegowysokiej
Naudininkaswysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiej
Galininkaswysokiegowysokiegowysokiwysokiewysoką
Įnagininkaswysokimwysokimwysokimwysokimwysoką
Vietininkaswysokimwysokimwysokimwysokimwysokiej
Daugiskaita
Linksnisvyriškojo asmens giminė (jacy?)nevyriškojo asmens giminė (jakie?)
Vardininkas = Šauksmininkaswysocywysokiewysokiewysokiewysokie
Kilmininkaswysokichwysokichwysokichwysokichwysokich
Naudininkaswysokimwysokimwysokimwysokimwysokim
Galininkaswysokichwysokiewysokiewysokiewysokie
Įnagininkaswysokimiwysokimiwysokimiwysokimiwysokimi
Vietininkaswysokichwysokichwysokichwysokichwysokich

Būdvardžių laipsniavimas

Aukštesnįjį ir aukščiausiąjį laipsnį vartojame tuomet, kai lyginame daiktus, žmones arba situacijas.

Aukštesnysis laipsnis sudaromas pridedant prie nelyginamojo laipsnio būdvardžio priesagas, atitinkančias atskiras gimines: -szy (vyriškoji giminė) / -sza (moteriškoji giminė) / -sze (niekatroji giminė).

Aukščiausiasis laipsnis sudaromas pridedant prie aukštesniojo laipsnio bendrą visoms giminėms priešdėlį naj-.

Taisyklingas būdvardžių laipsniavimas

GiminėNelyginamasis laipsnis (būdvardis)Aukštesnysis laipsnisAukščiausiasis laipsnis
vyriškoji giminėstary, ciekawy, nudny, ładnystarszy, ciekawszy, nudniejszy, ładniejszynajstarszy, najciekawszy, najnudniejszy, najładniejszy
moteriškoji giminėstara, ciekawa, nudna, ładnastarsza, ciekawsza, nudniejsza, ładniejszanajstarsza, najciekawsza, najnudniejsza, najładniejsza
niekatroji giminėstare, ciekawe, nudne, ładnestarsze, ciekawsze, nudniejsze, ładniejszenajstarsze, najciekawsze, najnudniejsze, najładniejsze

Būdvardžio kamieno struktūra ir aukštesniojo laipsnio darybos būdas

vienas priebalsis + -szy / -sza / -sze

młodymłodszymłodamłodszamłodemłodsze
starystarszystarastarszastarestarsze
ciekawyciekawszyciekawaciekawszaciekaweciekawsze
suchysuchszysuchasuchszasuchesuchsze

du priebalsiai + -ejszy / -ejsza / -ejsze

nudnynudniejszynudnanudniejszanudnenudniejsze
ładnyładniejszyładnaładniejszaładneładniejsze
cieycieplejszycieacieplejszacieecieplejsze
zimnyzimniejszyzimnazimniejszazimnezimniejsze

Balsių kaita būdvardžių kamienuose – taisyklingas laipsniavimas

Balsių kaita kamienuose su vienu priebalsiu
 • a : e → biały - bielszy - najbielszy
 • ą : ę → gorący - gorętszy - najgorętszy (+ c : t)
 • o : e → wesoły - weselszy - najweselszy (+ ł : l)
 • g : ż → długi - dłuższy - najdłuższy
 • ł : l → miły - milszy - najmilszy
 • n : ń → czerwony - czerwieńszy - najczerwieńszy
Balsių kaita kamienuose su dviem priebalsiais
 • ł : l → ciepły - cieplejszy - najcieplejszy
 • n : ni → brudny - brudniejszy - najbrudniejszy
 • r : rz → mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
 • sn : śni → jasny - jaśniejszy - najjaśniejszy
 • w : wi → łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
Kaita s : ż
 • bliski - bliższy - najbliższy
 • niski - niższy - najniższy
 • wąski - wąższy - najwęższy (+ ą : ę)
 • wysoki - wyższy - najwyższy
Priesagų -k- / -ek- / -ok- išnykimas aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių kamienuose
 • brzydki - brzydszy - najbrzydszy
 • daleki - dalszy - najdalszy
 • szeroki - szerszy - najszerszy

Netaisyklingas būdvardžių laipsniavimas

GiminėNelyginamasis laipsnis (būdvardis)Aukštesnysis laipsnisAukščiausiasis laipsnis
vyriškoji giminėdobry, zły, duży, małylepszy, gorszy, większy, mniejszynajlepszy, najgorszy, największy, najmniejszy
moteriškoji giminėdobra, zła, duża, małalepsza, gorsza, większa, mniejszanajlepsza, najgorsza, największa, najmniejsza
niekatroji giminėdobre, złe, duże, małelepsze, gorsze, większe, mniejszenajlepsze, najgorsze, największe, największe

Analitinis būdvardžių laipsniavimas

Analitinis laipsniavimas taikomas būdvardžiams, kurie turi keturis arba daugiau skiemenų. Aukštesnįjį laipsnį sudarome pridėdami prieš būdvardį žodelį bardziej, aukščiausiąjį laipsnį – pridėdami žodelį najbardziej.

Aukštesnysis laipsnis

bardziej + būdvardis = aukštesnysis laipsnis

Nelyginamasis laipsnis (būdvardis)Aukštesnysis laipsnis
interesujący / -a / -ebardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -ebardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -ebardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -ebardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -ebardziej samodzielny / -a / -e

Aukščiausiasis laipsnis

najbardziej + būdvardis = aukščiausiasis laipsnis

Nelyginamasis laipsnis (būdvardis)Aukščiausiasis laipsnis
interesujący / -a / -enajbardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -enajbardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -enajbardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -enajbardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -enajbardziej samodzielny / -a / -e

Aukštesnysis laipsnis palyginimuose

Palyginimo konstrukcijose, kuriuose lyginami du objektai, vartojamas būdvardžio aukštesnysis laipsnis su jungtuku "niż", pvz.:

daiktavardis + veiksmažodis + aukštesnio laipsnio būdvardis + niż + daiktavardis

 • Nowy projekt jest lepszy niż stary.
 • Nowy rower jest gorszy niż stary.
 • Twoja praca jest bardziej kreatywna niż moja.
 • Praca Marcina jest bardziej inspirująca niż praca Beaty.

Daiktavardiniai būdvardžiai

Būdvardžius galima sudaryti iš kitų kalbos dalių (pvz.: daiktavardžio, veiksmažodžio, kito būdvardžio). Iš daiktavardžio galima sudaryti būdvardį pridedant priesagas:

 • -owy: domdomowy, jabłkojabłkowy
 • -ny: dzieńdzienny, szkołaszkolny
 • -ski: Polakpolski, Polkapolska, Krakówkrakowski
 • -cki: Katowice katowicki

Priesaga -ski dažniausiai pridedama prie tikrinių daiktavardžių ir asmenų pavadinimų, o priesagos -owy / -ny – prie bendrinių daiktavardžių. Priesagoje -ski galima balsių kaita.

Atgal į pradžią