Перейти до змісту

Граматичний рід прикметників

Прикметник - це змінна частина мови, яка описує живих істот, речі, поняття та стани. Прикметники змінюються за відмінками, числами та граматичними родами.

У польській мові в однині прикметники розрізняють за трьома родами: чоловічий, жіночий та середній. У множині - за двома формами: чоловічо-особова та нечоловічо-особова (тварини чоловічого роду, неістоти чоловічого роду, жіночий та середній рід).

Більшість прикметників у називному відмінку однини і множини мають такі закінчення:

 • Чоловічий рід закінчується на -y/-i, наприклад mały, duży, biały / wysoki, niski, niebieski
 • Жіночий рід закінчується на -a, наприклад mała, duża, biała, wysoka, niska, niebieska
 • Середній рід закінчується на -e, напр .: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie
 • Закінчення у чоловічо-особовій формі -y/-i, наприклад wysocy, niscy, niebiescy / mali, duzi, biali
 • Закінчення у нечоловічо-особовій формі -e, наприклад małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie

Прикметники відповідають на питання:

 • Jaki on jest? / Jaki jest (ten) projekt? - Projekt jest nowy / stary / interesujący.
 • Jaka ona jest? / Jaka jest (ta) praca? - Praca jest kreatywna / inspirująca / nudna.
 • Jakie ono jest? / Jakie jest (to) biuro? - Biuro jest nowe / ładne.
 • Jacy oni ? / Jacy (ci) pracownicy? - Pracownicy nowi / kreatywni / dobrzy / wysocy.
 • Jakie one ? / Jakie (te) dziewczyny / dzieci / zwierzęta / komputery? - Dziewczyny / Dzieci / Zwierzęta / Komputery kreatywne / ładne / miłe / nowe / dobre / wysokie.
Однина
чоловічий ріджіночий рідсередній рід
niski (k/g + i)niskaniskie (k/g +ie)
nowynowanowe
Множина
чоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
niscy (k : c)niskie (k/g +ie)
nowinowe

Узгодження іменника з прикметником

Прикметник, який характеризує іменник, приймає закінчення, відповідно до граматичного роду іменника, до якого він відноситься. Наприклад: stary komputer, nudny film, dobra strona internetowa, a pogoda, ładne biuro, stare drzewo.

Відмінювання прикметників із твердою основою

Однина
Відмінокчоловічий рід (jaki?)середній рід (jakie?)жіночий рід (jaka?)
особитвариниречі
Називний = Кличнийdużydużydużydużeduża
Родовийdużegodużegodużegodużegodużej
Давальнийdużemudużemudużemudużemudużej
Знахіднийdużegodużegodużydużedużą
Оруднийdużymduż**ymvdużymdużymdużą
Місцевийdużymdużymdużymdużymdużej
Множина
Відмінокчоловічо-особова форма (jacy?)нечоловічо-особова форма (jakie?)
Називний = Кличнийduzidużedużedużeduże
Родовийdużychdużychdużychdużychdużych
Давальнийdużymdużymdużymdużymdużym
Знахіднийdużychdużedużedużeduże
Оруднийdużymidużymidużymidużymidużymi
Місцевийdużychdużychdużychdużychdużych

Відмінювання прикметників із м'якою основою

Однина
Відмінокчоловічий рід (jaki?)середній рід (jakie?)жіночий рід (jaka?)
особитвариниречі
Називний = Кличнийwysokiwysokiwysokiwysokiewysoka
Родовийwysokiegowysokiegowysokiegowysokiegowysokiej
Давальнийwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiej
Знахіднийwysokiegowysokiegowysokiwysokiewysoką
Оруднийwysokimwysokimwysokimwysokimwysoką
Місцевийwysokimwysokimwysokimwysokimwysokiej
Множина
Відмінокчоловічо-особова форма (jacy?)нечоловічо-особова форма (jakie?)
Називний = Кличнийwysocywysokiewysokiewysokiewysokie
Родовийwysokichwysokichwysokichwysokichwysokich
Давальнийwysokimwysokimwysokimwysokimwysokim
Знахіднийwysokichwysokiewysokiewysokiewysokie
Оруднийwysokimiwysokimiwysokimiwysokimiwysokimi
Місцевийwysokichwysokichwysokichwysokichwysokich

Ступені порівняння прикметників - регулярні та нерегулярні форми

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників використовуємо для порівняння предметів, осіб або ситуацій.

Вищий ступінь утворюємо для кожної родової форми за допомогою відповідних суфіксів -szy (чоловічий рід )/ -sza (жіночий рід) / -sze (середній рід), які додаємо до початкової форми прикметника.

Найвищий ступінь порівняння утворюємо за допомогою префікса naj- (спільного для всіх родових форм), доданого до форми вищого ступеня.

Регулярний характер утворення ступенів порівняння прикметників - синтетичний

РідПочаткова форма (прикметник)Вищий ступіньНайвищий ступінь
чоловічий рідstary, ciekawy, nudny, ładnystarszy, ciekawszy, nudniejszy, ładniejszynajstarszy, najciekawszy, najnudniejszy, najładniejszy
жіночий рідstara, ciekawa, nudna, ładnastarsza, ciekawsza, nudniejsza, ładniejszanajstarsza, najciekawsza, najnudniejsza, najładniejsza
середній рідstare, ciekawe, nudne, ładnestarsze, ciekawsze, nudniejsze, ładniejszenajstarsze, najciekawsze, najnudniejsze, najładniejsze

Основа прикметника та спосіб творення вищого ступеня

один приголосний + -szy / -sza / -sze

młodymłodszymłodamłodszamłodemłodsze
starystarszystarastarszastarestarsze
ciekawyciekawszyciekawaciekawszaciekaweciekawsze
suchysuchszysuchasuchszasuchesuchsze

два приголосні + -ejszy / -ejsza / -ejsze

nudnynudniejszynudnanudniejszanudnenudniejsze
ładnyładniejszyładnaładniejszaładneładniejsze
cieycieplejszycieacieplejszacieecieplejsze
zimnyzimniejszyzimnazimniejszazimnezimniejsze

Чергування в основах прикметників - регулярний характер, синтетичний

Чергування в основі з одним приголосним
 • a : e → biały - bielszy - najbielszy
 • ą : ę → gorący - gorętszy - najgorętszy (+ c : t)
 • o : e → wesoły - weselszy - najweselszy (+ ł : l)
 • g : ż → długi - dłuższy - najdłuższy
 • ł : l → miły - milszy - najmilszy
 • n : ń → czerwony - czerwieńszy - najczerwieńszy
Чергування в основі з двома приголосними
 • ł : l → ciepły - cieplejszy - najcieplejszy
 • n : ni → brudny - brudniejszy - najbrudniejszy
 • r : rz → mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
 • sn : śni → jasny - jaśniejszy - najjaśniejszy
 • w : wi → łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
Чергування s : ż
 • bliski - bliższy - najbliższy
 • niski - niższy - najniższy
 • wąski - wąższy - najwęższy (+ ą : ę)
 • wysoki - wyższy - najwyższy
Опускання -k- / -ek- / -ok- в основі прикметника вищого та найвищого ступеня
 • brzydki - brzydszy - najbrzydszy
 • daleki - dalszy - najdalszy
 • szeroki - szerszy - najszerszy

Нерегулярний характер утворення ступенів порівняння прикметників

РідПочаткова форма (прикметник)Вищий ступіньНайвищий ступінь
чоловічий рідdobry, zły, duży, małylepszy, gorszy, większy, mniejszynajlepszy, najgorszy, największy, najmniejszy
жіночий рідdobra, zła, duża, małalepsza, gorsza, większa, mniejszanajlepsza, najgorsza, największa, najmniejsza
середній рідdobre, złe, duże, małelepsze, gorsze, większe, mniejszenajlepsze, najgorsze, największe, największe

Аналітичний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників

Аналітичний спосіб творення ступенів порівняння прикметників використовується у випадку прикметників, які в початковій формі мають чотири і більше складів. Вищий ступінь утворюємо за допомогою слова bardziej, яке додаємо до прикметника в початковій формі. Найвищий ступінь утворюємо за допомогою слова najbardziej, яке додаємо до вищого ступеня.

Вищий ступінь

bardziej + початкова форма = вищий ступінь

Початкова форма (прикметник)Вищий ступінь
interesujący / -a / -ebardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -ebardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -ebardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -ebardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -ebardziej samodzielny / -a / -e

Найвищий ступінь

najbardziej + початкова форма = найвищий ступінь

Початкова форма (прикметник)Найвищий ступінь
interesujący / -a / -enajbardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -enajbardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -enajbardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -enajbardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -enajbardziej samodzielny / -a / -e

Вищий ступінь у порівняннях

У порівняльних конструкціях використовуємо вищий ступінь прикметника для порівняння двох іменників у реченні, наприклад:

іменник + дієслово + прикметник вищого ступеня + niż + іменник

 • Nowy projekt jest lepszy niż stary.
 • Nowy rower jest gorszy niż stary.
 • Twoja praca jest bardziej kreatywna niż moja.
 • Praca Marcina jest bardziej inspirująca niż praca Beaty.

Відіменникові прикметники

Прикметники можуть утворюватися від інших частин мови (наприклад, від іменника, дієслова, прикметника). Від іменника можна утворити прикметник додаючи суфікс:

 • -owy: domdomowy, jabłkojabłkowy
 • -ny: dzieńdzienny, szkołaszkolny
 • -ski: Polakpolski, Polkapolska, Krakówkrakowski
 • -cki: Katowice katowicki

У суфіксі -ski може відбуватись чергування звуків. Суфікс -ski найчастіше додається до власних назв та особистих імен, тоді як за допомогою суфіксів -owy / -ny утворюються прикметники від загальних іменників.

Складні прикметники

Складні прикметники - це похідні слова, утворені від двох основних прикметників, наприклад serowo-cebulowy, jabłkowo-bananowy, czerwono-niebieski. Напр.:

Do piwa najlepsze chipsy serowo-cebulowe.

Na deser będzie koktajl jabłkowo-bananowy.

Koszulki Francuzów czerwono-niebieskie.

Складні прикметники поєднуються за допомогою форманта -o-. Напр.:

jasnobiały

językowo-kulturowy

Правопис складних прикметників

Прикметники, що складаються з нерівнозначних за значенням членів, тобто коли основне значення міститься в другому члені, тоді як перший член більш точно передає значення, пишуться разом, наприклад odcień jasnobiały, kolor ciemnozielony, kościół rzymskokatolicki.

Прикметники, що складаються з двох рівнозначних членів, пишуться через дефіс (-), наприклад temat językowo-kulturowy, słownik polsko-francuski, koszulka czerwono-niebieska (формальним показником тут може бути сполучник i, який підставляється замість дефіса, наприклад, koszulka czerwono-niebieska (koszulka czerwona i niebieska)).

Вгору