Skip to the content

Grammatical gender of adjectives

Adjective is an inflected part of speech, which determines features of animates, objects, notions and states. Adjectives inflect for cases, numbers and grammatical gender.

In the Polish language, there are three adjective genders in singular number: masculine, feminine and neuter. In plural number, there are two genders: masculine personal and non-masculine personal (masculine animate, masculine inanimate, feminine and neuter).

Most adjectives in nominative singular and plural numbers have the following endings:

 • Masculine gender ends in -y/-i, e.g.: mały, duży, biały / wysoki, niski, niebieski
 • Feminine gender ends in -a, e.g.: mała, duża, biała, wysoka, niska, niebieska
 • Neuter gender ends in -e, e.g.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie
 • Masculine personal gender ends in -y/-i, e.g.: wysocy, niscy, niebiescy / mali, duzi, biali
 • Non-masculine gender ends in -e, e.g.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie

Adjectives answer the question:

 • Jaki on jest? / Jaki jest (ten) projekt? - Projekt jest nowy / stary / interesujący.
 • Jaka ona jest? / Jaka jest (ta) praca? - Praca jest kreatywna / inspirująca / nudna.
 • Jakie ono jest? / Jakie jest (to) biuro? - Biuro jest nowe / ładne.
 • Jacy oni ? / Jacy (ci) pracownicy? - Pracownicy nowi / kreatywni / dobrzy / wysocy.
 • Jakie one ? / Jakie (te) dziewczyny / dzieci / zwierzęta / komputery? - Dziewczyny / Dzieci / Zwierzęta / Komputery kreatywne / ładne / miłe / nowe / dobre / wysokie.
Singular number
masculine genderfeminine genderneuter gender
niski (k/g + i)niskaniskie (k/g +ie)
nowynowanowe
Plural number
masculine personal gendernon-masculine personal gender
niscy (k : c)niskie (k/g +ie)
nowinowe

Agreement between a noun and an adjective

An adjective relating to a noun takes on an ending relevant for the grammatical gender of that noun. E.g.: stary komputer, nudny film, dobra strona internetowa, a pogoda, ładne biuro, stare drzewo.

Inflection of hard-stem adjectives

Singular number
Casemasculine gender (jaki?)neuter gender (jakie?)feminine gender (jaka?)
personsanimalsobjects
Nominative = Vocativedużydużydużydużeduża
Genitivedużegodużegodużegodużegodużej
Dativedużemudużemudużemudużemudużej
Accusativedużegodużegodużydużedużą
Instrumentaldużymduż**ymvdużymdużymdużą
Locativedużymdużymdużymdużymdużej
Plural number
Casemasculine personal gender (jacy?)non-masculine personal gender (jakie?)
Nominative = Vocativeduzidużedużedużeduże
Genitivedużychdużychdużychdużychdużych
Dativedużymdużymdużymdużymdużym
Accusativedużychdużedużedużeduże
Instrumentaldużymidużymidużymidużymidużymi
Locativedużychdużychdużychdużychdużych

Inflection of soft-stem adjectives

Singular number
Casemasculine gender (jaki?)neuter gender (jakie?)feminine gender (jaka?)
personsanimalsobjects
Nominative = Vocativewysokiwysokiwysokiwysokiewysoka
Genitivewysokiegowysokiegowysokiegowysokiegowysokiej
Dativewysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiej
Accusativewysokiegowysokiegowysokiwysokiewysoką
Instrumentalwysokimwysokimwysokimwysokimwysoką
Locativewysokimwysokimwysokimwysokimwysokiej
Plural number
Casemasculine personal gender (jacy?)non-masculine personal gender (jakie?)
Nominative = Vocativewysocywysokiewysokiewysokiewysokie
Genitivewysokichwysokichwysokichwysokichwysokich
Dativewysokimwysokimwysokimwysokimwysokim
Accusativewysokichwysokiewysokiewysokiewysokie
Instrumentalwysokimiwysokimiwysokimiwysokimiwysokimi
Locativewysokichwysokichwysokichwysokichwysokich

Comparison of adjectives - regular and irregular

Comparative and superlative degrees of adjectives are used only when comparing objects, people or situations.

A comparative degree is formed by using suffixes specific for each gender -szy (masculine) / -sza (feminine) / -sze (neuter), which are added to the positive degree of adjective.

A superlative degree is formed by using the prefix naj- (the same for all genders) added to the comparative degree.

Regular comparison of adjectives - synthetic

GenderPositive (adjective)ComparativeSuperlative
masculine genderstary, ciekawy, nudny, ładnystarszy, ciekawszy, nudniejszy, ładniejszynajstarszy, najciekawszy, najnudniejszy, najładniejszy
feminine genderstara, ciekawa, nudna, ładnastarsza, ciekawsza, nudniejsza, ładniejszanajstarsza, najciekawsza, najnudniejsza, najładniejsza
neuter genderstare, ciekawe, nudne, ładnestarsze, ciekawsze, nudniejsze, ładniejszenajstarsze, najciekawsze, najnudniejsze, najładniejsze

Structure of the adjective stem and forming a comparative adjective

one consonant + -szy / -sza / -sze

młodymłodszymłodamłodszamłodemłodsze
starystarszystarastarszastarestarsze
ciekawyciekawszyciekawaciekawszaciekaweciekawsze
suchysuchszysuchasuchszasuchesuchsze

two consonants + -ejszy / -ejsza / -ejsze

nudnynudniejszynudnanudniejszanudnenudniejsze
ładnyładniejszyładnaładniejszaładneładniejsze
cieycieplejszycieacieplejszacieecieplejsze
zimnyzimniejszyzimnazimniejszazimnezimniejsze

Alternations in adjective stems - regular, synthetic comparison

Alternations in single-consonant stems
 • a : e → biały - bielszy - najbielszy
 • ą : ę → gorący - gorętszy - najgorętszy (+ c : t)
 • o : e → wesoły - weselszy - najweselszy (+ ł : l)
 • g : ż → długi - dłuższy - najdłuższy
 • ł : l → miły - milszy - najmilszy
 • n : ń → czerwony - czerwieńszy - najczerwieńszy
Alternations in two-consonant stems
 • ł : l → ciepły - cieplejszy - najcieplejszy
 • n : ni → brudny - brudniejszy - najbrudniejszy
 • r : rz → mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
 • sn : śni → jasny - jaśniejszy - najjaśniejszy
 • w : wi → łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
Alternation s : ż
 • bliski - bliższy - najbliższy
 • niski - niższy - najniższy
 • wąski - wąższy - najwęższy (+ ą : ę)
 • wysoki - wyższy - najwyższy
Omitting -k- / -ek- / -ok- in the adjective stem of comparative and superlative degrees
 • brzydki - brzydszy - najbrzydszy
 • daleki - dalszy - najdalszy
 • szeroki - szerszy - najszerszy

Irregular comparison of adjectives

GenderPositive (adjective)ComparativeSuperlative
masculine genderdobry, zły, duży, małylepszy, gorszy, większy, mniejszynajlepszy, najgorszy, największy, najmniejszy
feminine genderdobra, zła, duża, małalepsza, gorsza, większa, mniejszanajlepsza, najgorsza, największa, najmniejsza
neuter genderdobre, złe, duże, małelepsze, gorsze, większe, mniejszenajlepsze, najgorsze, największe, największe

Analytical comparison of adjectives

Analytical comparison of adjectives concerns those adjectives which in the basic form have four and more syllables. A comparative degree is formed by using the word bardziej, which is added to the positive degree of adjective. A superlative degree is formed by using the word najbardziej added to the comparative form of adjective.

Comparative

bardziej + positive degree = comparative degree

Positive (adjective)Comparative
interesujący / -a / -ebardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -ebardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -ebardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -ebardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -ebardziej samodzielny / -a / -e

Superlative

najbardziej + positive degree = superlative degree

Positive (adjective)Superlative
interesujący / -a / -enajbardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -enajbardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -enajbardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -enajbardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -enajbardziej samodzielny / -a / -e

Comparative degree in comparisons

In comparative constructions, a comparative adjective form is used. A comparative is used in sentences, in which two nouns are compared, e.g.:

noun + verb + comparative adjective + niż + noun

 • Nowy projekt jest lepszy niż stary.
 • Nowy rower jest gorszy niż stary.
 • Twoja praca jest bardziej kreatywna niż moja.
 • Praca Marcina jest bardziej inspirująca niż praca Beaty.

Adjectives formed from nouns

Adjectives can be formed from other parts of speech (e.g. a noun, verb, or adjective). An adjective can be formed from a noun by adding a suffix:

 • -owy: domdomowy, jabłkojabłkowy
 • -ny: dzieńdzienny, szkołaszkolny
 • -ski: Polakpolski, Polkapolska, Krakówkrakowski
 • -cki: Katowice katowicki

Sound alternation may occur in the suffix -ski. The suffix -ski is most often added to own names and personal names, while suffixes -owy / -ny form adjectives from common nouns.

Compound adjectives

Compound adjectives are derived words that are formed from two basic adjectives, e.g. serowo-cebulowy, jabłkowo-bananowy, czerwono-niebieski. E.g.:

Do piwa najlepsze chipsy serowo-cebulowe.

Na deser będzie koktajl jabłkowo-bananowy.

Koszulki Francuzów czerwono-niebieskie.

Compound adjectives are connected with the use a word part -o-. E.g.:

jasnobiały

językowo-kulturowy

Spelling of compound adjectives

Adjectives composed of elements having unequal meaning, i.e. those in which the second element of such adjective contains the main meaning, while the first element defines this meaning more closely, are written together, e.g. odcień jasnobiały, kolor ciemnozielony, kościół rzymskokatolicki.

Adjectives composed of two elements having equal meaning are written with a hyphen (-), e.g. temat językowo-kulturowy, słownik polsko-francuski, koszulka czerwono-niebieska (where the formal determinant may be the conjunction i, which is substituted for the hyphen, e.g. koszulka czerwono-niebieska (koszulka czerwona i niebieska)).

Back to the top