Перейти до змісту

Займенники

Займенник - це змінювана частина мови, яка може замінити будь-яку частину мови (наприклад: іменник, прикметник, прислівник, числівник), крім дієслова. Виконує їх функцію в реченні. Займенники змінюються за відмінками, числами та граматичними родами. Займенники змінюються за відмінками залежно від того, яку частину мови вони замінюють у реченні.

Особові займенники

Особові займенники замінюють іменники. Змінюються за відмінками. Коротких форм особових займенників mi, cię, ci, go, mu не використовуємо ані на початку, ані в кінці речення. Займенники niego, niemu, niej виступають лише після прийменників. Займенники ja, ty, my, wy (особові займенники 1-ї та 2-ї особи однини та множини) не використовуються в ролі підмета - значення займенника перебирає на себе закінчення дієслова (присудок у реченні), наприклад: Czytałem gazetę. замість Ja czytałem gazetę. Займенники в реченні використовуємо лише тоді, коли хочемо підкреслити, що саме ця особа виконує дію, виражену в реченні.

Відмінювання особових займенників

Однина
Називний = Кличнийjatyononaono
Родовийmnieciebie / cięjego / niego / gojej / niejjego / niego / go
Давальнийmnie / mitobie / cijemu / niemu / mujej / niejjemu / niemu / mu
Знахіднийmnieciebie / cięjego / niego / go / niąje / nie
Оруднийmnątobąnimniąnim
Місцевийmnietobienimniejnim
Множина
Називний = Кличнийmywyonione
Родовийnaswasich / nichich / nich
Давальнийnamwamim / nimim / nim
Знахіднийnaswasichje / nie
Оруднийnamiwaminiminimi
Місцевийnaswasnichnich

Питальні займенники

Питальні займенники вказують на підмет або його властивості, про які ми запитуємо, наприклад: kto?, co?, jaki?, który?

Відмінювання займенника kto

Називний = Кличнийkto
Родовийkogo
Давальнийkomu
Знахіднийkogo
Оруднийkim
Місцевийkim

Відмінювання займенника co

Називний = Кличнийco
Родовийczego
Давальнийczemu
Знахіднийco
Оруднийczym
Місцевийczym

Відмінювання займенника jaki

Однина
Відмінокчоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний = Кличнийjakijakajakie
Родовийjakiegojakiejjakiego
Давальнийjakiemujakiejjakiemu
Знахіднийjakiegojakąjakie
Оруднийjakimjakąjakim
Місцевийjakimjakiejjakim
Множина
Відмінокчоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний = Кличнийjacyjakie
Родовийjakich
Давальнийjakim
Знахіднийjakichjakie
Оруднийjakimi
Місцевийjakich

Відмінювання займенника ktory

Однина
Відмінокчоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний = Кличнийktóryktóraktóre
Родовийktóregoktórejktórego
Давальнийktóremuktórejktóremu
Знахіднийktóregoktórąktóre
Оруднийktórymktórąktórym
Місцевийktórymktórejktórym
Множина
Відмінокчоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний = Кличнийktórzyktóre
Родовийktórych
Давальнийktórym
Знахіднийktórychktóre
Оруднийktórymi
Місцевийktórych

Неозначені займенники

Неозначені займенники часто закінчуються на : coś, jakiś, jakaś, jakieś, czyjś, kiedyś, ktoś, któraś, gdzieś.

В основному походять від питальних займенників: kto?ktoś, co?coś, jaki?jakiś

Вживаючи неозначений займенник, ми висловлюємо не лише байдужість до місця, людини, часу, характеристики, але й підкреслюємо, що це може бути будь-яке місце, людина тощо.

Заперечні займенники

Заперечні займенники використовуються для побудови заперечних речень. У польській мові використовується подвійне заперечення. Наприклад: Nigdzie nie byłem.

Заперечні займенники здебільшого походять від питальних займенників: ktonikt, conic, gdzienigdzie

Подвійне заперечення

При подвійному запереченні використовується заперечне дієслово та заперечний займенник, напр. nic + nie kupować. Напр.:

A może nigdzie nie jedziemy?

Nigdy nie widziałem żubra na własne oczy.

Nic interesującego nie znalazłem.

Присвійні займенники

Присвійні займенники замінюють слово, яке описує особу, котра володіє предметом чи відношення до іншої людини. Відміняються як прикметники, тобто займенник змінюється відповідно до граматичного роду іменника, до якого він відноситься.

Відмінювання займенників mój, twój

Короткі форми (наприклад, ma, me, mej, twe) використовуються у книжковому стилі і рідко вживаються.

Однина
Відмінокчоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний = Кличнийmój, twójmoja/ma, twoja/twamoje/me, twoje/twe
Родовийmojego/mego, twojego/twegomojej/mej, twojej/twejmojego/mego, twojego/twego
Давальнийmojemu/memu, twojemu/twemumojej/mej, twojej/twejmojemu/memu, twojemu/twemu
Знахіднийmojego/mego, twojego/twegomoją/, twoją/twąmoje/me, twoje/twe
Оруднийmoim/mym, twoim/twymmoją/, twoją/twąmoim/mym, twoim/twym
Місцевийmoim/mym, twoim/twymmojej/mej, twojej/twejmoim/mym, twoim/twym
Множина
Відмінокчоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний = Кличнийmoi, twoimoje/me, twoje/twe
Родовийmoich/mych, twoich/twych
Давальнийmoim/mym, twoim/twym
Знахіднийmoich/mych, twoich/twychmoje/me, twoje/twe
Оруднийmoimi/mymi, twoimi/twymi
Місцевийmoich/mych, twoich/twych

Відмінювання займенників nasz, wasz

Однина
Відмінокчоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний = Кличнийnasz, wasznasza, waszanasze, wasze
Родовийnaszego, waszegonaszej, waszejnaszego, waszego
Давальнийnaszemu, waszemunaszej, waszejnaszemu, waszemu
Знахіднийnaszego, waszegonaszą, wasząnasze, wasze
Оруднийnaszym, waszymnaszą, wasząnaszym, waszym
Місцевийnaszym, waszymnaszej, waszejnaszym, waszym
Множина
Відмінокчоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний = Кличнийnasi, wasinasze, wasze
Родовийnaszych, waszych
Давальнийnaszym, waszym
Знахіднийnaszych, waszychnasze, wasze
Оруднийnaszymi, waszymi
Місцевийnaszych, waszych

Відмінювання займенників jego, jej, ich

Ці займенники не змінюються - вони мають однакову форму у всіх родах і відмінках.

Однина
чоловічий ріджіночий рідсередній рід
jego bratjej mamajego brat
jego siostrajej wnuczekjego siostra
jego rodzicejej rodzeństwojego rodzice
Множина (усі родові форми)
ich rodzice
ich siostra
ich dziadkowie

Вказівні займенники

Вказівні займенники означають поняття або їх характеристики, про які ми дізналися раніше з контексту. Наприклад, займенники ten, ta, to відміняються як прикметники. Використовуються для виокремлення особи чи предмета з сукупності людей чи предметів.

Відмінювання займенників ten, ta, to

Однина
Відмінокчоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний = Кличнийtentato
Родовийtegotejtego
Давальнийtemutejtemu
Знахіднийtegoto
Оруднийtymtym
Місцевийtymtejtym
Множина
Відмінокчоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний = Кличнийcite
Родовийtych
Давальнийtym
Знахіднийtychte
Оруднийtymi
Місцевийtych

Зворотний займенник się (siebie)

Зворотний займенник поєднується з дієсловами. Використовується, коли підмет самостійно виконав дію по відношенню до себе самого, тобто, якщо підмет і предмет однакові. Займенник się не має форми називного відмінка і вживається в одній формі як в однині, так і в множині. Довшу форму siebie використовуємо, якщо хочемо акцентувати увагу на займеннику.

Відмінювання займенника się (siebie)

Називний = Кличний-
Родовийsię / siebie
Давальнийsobie
Знахіднийsię / siebie
Оруднийsobą
Місцевийsobie

Звернення pan/pani/państwo

Польською мовою звертаємося до (знайомої та незнайомої) дорослої особи в офіційних (формальних) ситуаціях використовуючи pan/pani/państwo. Найчастіше таким чином звертаємося до незнайомих людей, з якими ми зустрічаємось вперше і, до яких ми виявляємо повагу (літні люди, авторитети ...). До близьких осіб, членів сім’ї, друзів, дітей звертаємось ty використовуючи дієслова другої особи (напр. Jak się masz?) - займенник ty, у таких ситуаціях не вживається безпосередньо (див. вище).

pan (чоловічий рід, однина)

 • Czy pan jest Polakiem? Czy pan mówi po polsku? Czy pan mieszka w Krakowie?

pani (жіночий рід, однина)

 • Czy pani jest Polką? Czy pani mówi po polsku? Czy pani mieszka w Krakowie?

państwo (чоловічий і жіночий рід, множина)

 • Czy państwo pracują tutaj?
 • Czy państwo Polakami?
 • Czy państwo mówią po polsku?

Іменники pan/pani вживаються з дієсловом третьої особи однини. Наприклад: Jak się pan/pani nazywa? Czy pani jest Polką? Czy pan/pani mówi po polsku? Czy pan/pani mieszka w Krakowie?

З іменником państwo (Ви) вживається дієслово в третій особі множини. Наприклад: państwo

Форми pan/pani/państwo використовуємо, наприклад, в офіційних чи ділових ситуаціях: Witam pana/panią w naszym biurze. Tutaj jest pana/pani komputer.

Ми також використовуємо форми звернення pan/pani/państwo у привітанні та ввічливих зворотах. Напр .:

 • Dzień dobry.Dzień dobry panu/pani/państwu.
 • Jak się pan/pani ma?
 • To jest pan Jan Kowalski.Miło mi pana poznać.
 • To jest pani Beata Kowalska.Miło mi panią poznać.
 • To jest pan Jan, pan Tomasz i pani Dorota.Miło mi państwa poznać.
 • Miło mi pana poznać, panie Marku.
 • Pani Krystyno, czy może mi pani pomóc?
Вгору