Перейти до змісту

Граматичний рід іменників

Іменник - це змінна частина мови, яка називає предмети, об'єкти, місця та осіб. Іменник змінюється за числами, відмінками та родами.

У польській мові в однині іменник має три родові форми: чоловічий рід (ten), жіночий рід (ta) та середній рід (to). У множині можна виділити дві форми: чоловічо-особову (ci) та нечоловічо-особову (te).

Більшість іменників в називному відмінку однини мають такі закінчення:

 • Чоловічий рід закінчується на приголосний (наприклад, syn, pies, brat).
 • Жіночий рід закінчується на -a (наприклад, mama, ulica, córka).
 • Середній рід закінчується на -o (наприклад, kino, auto, nazwisko) або -e (mieszkanie, spotkanie).

Число іменників

Іменники виступають в однині або у множині.

Однину використовуємо, коли говоримо про один предмет (наприклад, siostra, dom, pies, dziecko).

Множину використовуюмо, коли говоримо про кілька предметів (наприклад, siostry, domy, psy, dzieci).

Деякі іменники мають лише множину (наприклад, drzwi, okulary).

Відмінювання іменників

У польській мові є сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Відмінки визначаємо за допомогою запитань.

Однина
Рідчоловічий рід істоти (ten)чоловічий рід неістоти (ten)жіночий (ta)середній (to)
Називний
kto? co?
syn, piessport, pomidormama, ulicanazwisko, mieszkanie
Родовий
kogo? czego?
syna, psasportu, pomidoramamy, ulicynazwiska, mieszkania
Давальний
komu? czemu?
synowi, psusportowi, pomidorowimamie, ulicynazwisku, mieszkaniu
Знахідний
kogo? co?
syna, psasport, pomidormamę, ulicęnazwisko, mieszkanie
Орудний
z kim? z czym?
synem, psemsportem, pomidoremmamą, ulicąnazwiskiem, mieszkaniem
Місцевий
o kim? o czym?
synu, psiesporcie, pomidorzemamie, ulicynazwisku, mieszkaniu
Кличний
synu, psiesporcie, pomidorzemamo, uliconazwisko, mieszkanie
Множина
Рідчоловічо-особова (ci)нечоловічо-особова (te)
Називний
kto? co?
synowiepsy, sporty, pomidory, mamy, ulice, nazwiska, mieszkania
Родовий
kogo? czego?
synówpsów, sportów, pomidorów, mam, ulic, nazwisk, mieszkań
Давальний
komu? czemu?
synompsom, sportom, pomidorom, mamom, ulicom, nazwiskom, mieszkaniom
Знахідний
kogo? co?
synówpsy, sporty, pomidory, mamy, ulice, nazwiska, mieszkania
Орудний
z kim? z czym?
synamipsami, sportami, pomidorami, mamami, ulicami, nazwiskami, mieszkaniami
Місцевий
o kim? o czym?
synachpsach, sportach, pomidorach, mamach, ulicach, nazwiskach, mieszkaniach
Кличний
synowiepsy, sporty, pomidory, mamy, ulice, nazwiska, mieszkania

Називний

Називний - початкова форма іменника. Іменник у реченні завжди виступає без прийменника. Відповідає на запитання: kto? co?

Більшість іменників мають такі закінчення в називному відмінку однини:

 • Чоловічий рід закінчується на приголосний (наприклад, syn, pies, brat).
 • Жіночий рід закінчується на -a (наприклад, mama, ulica, córka).
 • Середній рід закінчується на -o (наприклад, kino, auto, nazwisko) або -e (mieszkanie, spotkanie).

Деякі іменники мають нетипові закінчення в називному відмінку однини:

 • закінчення -a також з'являється в чоловічому роді (ten kolega, mężczyzna, dentysta),
 • закінчення –ę з'являється в середньому роді (to imię, kurczę),
 • іменники жіночого роду можуть закінчуватися на приголосний (ta krew, kość).
Множина

У називному відмінку нечоловічоособові іменникі зазвичай мають закінчення –y (dziuradziury, kremkremy).

Іменники, в яких основа слова закінчується в називному відмінку однини на –k, -g, приймають закінчення –i (żarówkażarówki, kosmetykkosmetyki).

Іменники, в яких основа слова закінчується в називному відмінку однини на –ń, -sz, -cz, -rz, -ż, -l, -j, -c, -dz, -ś, -ć, -ź, приймають закінчення –e (groszgrosze, pokójpokoje, pieniądzpieniądze, kłótniakłótnie).

Іменники середнього роду у множині мають закінчення –a (ubranieubrania, narzędzienarzędzia).

Рухоме Е

У деяких іменників під час відмінювання відбуваються зміни у корені (наприклад, młotekmłotki).

Іменники чоловічоособові в називному відмінку мають закінчення –owie (panpanowie). До цієї групи належать, наприклад, назви родичів (teśćteściowie, synsynowie, ojciecojcowie).

Чоловічоособові іменники, які закінчуються в однині на –k, -g(a), -r, -ec, приймають закінчення –y (PolakPolacy, kolegakoledzy, doktordoktorzy, chłopiecchłopcy).

Чоловічоособові іменники, які закінчуються в однині на -d, -ch, -sta, –t(a), приймають закінчення –i (SzwedSzwedzi, WłochWłosi, artystaartyści, architektarchitekci).

Чоловічоособові іменники, які закінчуються в однині на –c, –cz, -l, -rz, -sz, -ść, приймають закінчення –e (rodzicrodzice, graczgracze, nauczycielnauczyciele, lekarzlekarze, listonoszlistonosze, gośćgośćie).

Деякі чоловічоособові іменники мають нетипові закінчення у називному відмінку множини, наприклад bratbracia, ksiądzksięża, RosjaninRosjanie, AmerykaninAmerykanie.

Родовий

Родовий відмінок маємо після прийменників: obok, bez, od, do, z, naprzeciwko, dla. Питання родового відмінка: kogo? czego?

Деякі дієслова (наприклад, bać się, życzyć, szukać, słuchać, uczyć się) вимагають родового відмінка: Uczyć się języka polskiego. Życzyć wszystkiego najlepszego..

Деякі іменники неістоти чоловічого роду мають у родовому відмінку закінчення -u. Це часто короткі слова (soksoku), запозичені слова (barbaru),назви транспортних засобів (autobusautobusu), іменники чоловічого роду - назви днів тижня (wtorekwtorku), незлічувані іменники (cukiercukru).

Множина

Іменники, які мають закінчення на приголосний у називному відмінку (kto? co?) однини, приймають закінчення ów (sąsiadsąsiadów, studentstudentów) або y/i (kluczkluczy, myszmyszy) у родовому відмінку множини.

Іменники, які в називному відмінку закінчуються на голосний, у родовому відмінку множини мають так зване нульове закінчення (bramabram, mieszkaniemieszkań).

Рухоме Е

У деяких іменників під час відмінювання відбуваються зміни у корені (наприклад, wtorekdo wtorku).

Іменники у множині, які в однині мають форму жіночого та середнього роду, у родовому відмінку мають так зване нульове закінчення. Якщо в кінці слова знаходяться два приголосні, то між ними ставимо голосний e ​​(наприклад, sukienkasukienek, jajkojajek).

Давальний

Прийменники, які вимагають давального відмінка: ku, dzięki, przeciw. Питання давального відмінка: komu? czemu?

Дієслова, які сполучаються з давальним відмінком, наприклад: dać, dziękować, obiecać, pomagać, powiedzieć.

У польській мові закінчення давального відмінка для чоловічого роду -owi (наприклад, mężowi, nauczycielowi) і -u (наприклад, bratu, psu). Для жіночого роду –i/-y (наприклад, babci, ulicy) і –e/-ie (koleżance, dziewczynie).

Увага! Чергування звуків:

 • ch + e = sze (muchamusze)
 • d + e = dzie (wodawodzie)
 • g + e = dze (kolegakoledze)
 • k + e = ce (matkamatce)
 • r + e = rze (siostrasiostrze)
 • zd + e = ździe (gwiazdagwieździe)
 • dz → g (koledzykolegom)
 • ć → t (klienciklientom)

Знахідний

Знахідний відмінок з'являється після прийменника: na, pod, przez, nad, w. Питання знахідного відмінка: kogo? co?

Форми знахідного відмінка використовуємо після дієслів таких як: mieć, lubić, jeść, kupować, czytać, znać, oglądać, prosić. Однак, коли ці дієслова виступають в заперечувальних конструкціях, використовуємо родовий відмінок (kogo? czego?).

У деяких іменниках під час відмінювання відбуваються зміни в корені (наприклад, piesmam psa).

Множина

Закінчення у знахідному відмінку нечоловічоособових іменників співпадає з закінченням у називному відмінку. Напр.:

To (kto?, co?) kremy. X Mam (kogo?, co?) kremy.

To (kto?, co?) studentki. X Widzę (kogo?, co?) studentki.

Закінчення у знахідному відмінку чоловічоособових іменників співпадає з закінченням у родовому відмінку. Напр.:

Szukam (kogo? czego?) studentów. X Znam (kogo? co?) studentów.

Nie widzę (kogo? czego?) twoich rodziców. X Widzę (kogo? co?) twoich rodziców.

Орудний

З орудним відмінком використовуємо прийменники: nad, pod, przed, za, między. Орудний відмінок відповідає на питання: (z) kim? (z) czym?

Місцевий

З місцевим відмінком використовуємо наступні прийменники: na, po, o, przy, w(e). Місцевий відмінок відповідає на питання: (o) kim, (o) czym?

Іменники твердої групи у місцевому відмінку мають закінчення -e (напр. oknona oknie, sklepw sklepie).

Іменники чоловічого та середнього роду м'якої групи або, основа слова яких закінчується на k, g, ch, у місцевому відмінку мають закінчення –u (напр. mieszkaniew mieszkaniu, rokw roku).

Деякі іменники жіночого роду мають закінчення –i/-y (напр. kuchniaw kuchni, pracaw pracy).

Увага! Чергування звуків:

 • ch + e = sze (muchao musze)
 • d + e = dzie (wodaw wodzie)
 • g + e = dze (nogao nodze)
 • k + e = ce (matkao matce)
 • ł + e = le (stółna stole)
 • r + e = rze (rowerna rowerze)
 • sł + e = śle (krzesłona krześle)
 • st + e = ście (miastow mieście)
 • t + e = cie (uniwersytetna uniwersytecie)
 • zd + e = ździe (gwiazdao gwieździe)
Множина

У місцевому відмінку множини має закінчення –ach (góragórach, domdomach, BieszczadyBieszczadach).

Кличний

Кличний відмінок використовується при зверненні до когось.

У розмовній мові замість кличного відмінку зазвичай використовують називний, напр. Cześć, Marcin!

Однак, у офіційній ситуації, під час звертання до особи, використовується кличний відмінок, напр. Cześć, Marcinie!

Іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний мають закінчення –ie (MarcinMarcinie, FilipFilipie).

Іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний, іменники з закінченням на -k, -g, -ch та пестливі жіночі імена мають закінчення -u (TomaszTomaszu, MarekMareku, BasiaBasiu).

Іменники жіночого роду мають закінчення -o (BeataBeato, mamamamo).

Віддієслівні іменники

Іменники, які називають дії та стани, називаються віддієслівними іменниками. Утворюються від більшості дієслів через відкидання особового закінчення та додавання до основи слова суфіксу -anie, -enie, -cie, напр:

 • budowaćbudowanie
 • biegaćbieganie
 • projektowaćprojektowanie
 • chodzićchodzenie
 • robićrobienie
 • mówićmówienie
 • byćbycie
 • pićpicie
 • myćmycie

Утворення фемінітивів

Від більшості іменників чоловічого роду за допомогою суфікса -ka утворюються іменники жіночого роду, наприклад:

чоловічий ріджіночий рід
dyrektordyrektorka
lekarzlekarka
bibliotekarzbibliotekarka
programistaprogramistka

У польській мові не утворюються фемінітіви від деяких іменників чоловічого роду, що позначають академічні звання, деякі професії, посади. До назви чоловічого роду додається іменник pani. Наприклад:

чоловічий ріджіночий рід
prezydentpani prezydent
ministerpani minister
profesorpani profesor
dyrektorpani dyrektor

В оголошеннях і деяких інших комунікативних ситуаціях назви посад можуть стосуватися обох статей, хоча можна утворити жіночі еквіваленти понять чоловічого роду, наприклад, dyrektor, kierownik, bibliotekarz, nauczyciel.

Утворення назв виконавців дій

Іменники, що позначають виконавців дій, утворюються за допомогою словотворчих формантів, наприклад -arz, -ec, -ik.

 • -arz (piłkarz, bramkarz, dziennikarz, pisarz, siatkarz)
 • -ec (strzelec)
 • -ik (przewodnik, napastnik, zawodnik, przeciwnik)
Вгору