K vsebini

Glavni števniki

Števnik je besedna vrsta, izraža število, količino, zaporedje, ponovitev stvari in oseb. Števnik odgovarja na vprašanje ile? który z kolei?.

Glavni številki izražajo količino štetega. Odgovorijo na vprašanje ile? ilu?. Se sklanjajo, določimo jim lahko spol.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Glavni števniki tysiąc, milion, miliard ne poznajo spola, se pa sklanjajo kot samostalniki moškega spola, na primer tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Glavni števnik jeden pozna v ednini moški (jeden), ženski (jedna) in srednji (jedno) spol. Glavni številki od 1 do 4 se v imenovalniku vežejo s samostalnikom (npr. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 dalje se glavni števniki vežejo z rodilnikom (npr. 5, 6, 7 samochodów)

Sklanjanje števnika jeden

Sklonmoški spolženski spolsrednji spol
Imenovalnikjedenjednajedno
Rodilnikjednegojednejjednego
Dajalnikjednemujednejjednemu
Tožilnikjednegojednąjedno
Orodnikjednymjednąjednym
Mestnikjednymjednejjednym
Zvalnikjedenjednajedno

Sklanjanje števnika dwa, trzy, cztery

Moškoosebna oblika

Sklondwatrzycztery
Imenovalnikdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Rodilnikdwóchtrzechczterech
Dajalnikdwom/dwómtrzemczterem
Tožilnikdwóchtrzechczterech
Orodnikdwomatrzemaczterema
Mestnikdwóchtrzechczterech
Zvalnikdwajtrzejczterej

Glavni števniki dwa, trzy, cztery moškoosebnega spola imajo dve obliki: npr. dwaj chłopcy in dwóch chłopców, trzej chłopcy in trzech chłopców, czterej chłopcy in czterech chłopców.

Ženska oblika

Sklondwatrzycztery
Imenovalnikdwietrzycztery
Rodilnikdwóch/dwutrzechczterech
Dajalnikdwom/dwutrzemczterem
Tožilnikdwietrzycztery
Orodnikdwiema/dwomatrzemaczterema
Mestnikdwóch/dwutrzechczterech
Zvalnikdwietrzycztery

Nemoškoosebni in srednji spol

Sklondwatrzycztery
Imenovalnikdwatrzycztery
Rodilnikdwóchtrzechczterech
Dajalnikdwóm/dwutrzemczterem
Tožilnikdwatrzycztery
Orodnikdwomatrzemaczterema
Mestnikdwóchtrzechczterech
Zvalnikdwatrzycztery

Sklanjanje števnika pięć i {2}

SklonMoškoosebna oblikaNemoškoosebna oblika
Imenovalnikpięciupięć
Rodilnikpięciupięciu
Dajalnikpięciupięciu
Tožilnikpięciupięć
Orodnikpięciomapięcioma
Mestnikpięciupięciu
Zvalnikpięciupięć

Vrstilni pridevniki

Vrstilni pridevniki izražajo zaporedje oseb in stvari. Se sklanjajo, določimo jim lahko spol in število.

Po vrstilnem števniku se sprašujemo który?, która?, które z kolei? (npr. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Sklanjanje vrstilnega števnika

Vrstilni števniki se sklanjajo, določimo jim lahko spol in število.

Vrstilni števniki poznajo: v ednini moški, ženski in srednji spol, v množini pa moškoosebni in nemoškoosebni spol.

Ednina

Sklonmoški spol (który?)srednji spol (które?)ženski spol (która?)
osebeživalistvari
Imenovalnik = Zvalnikszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Rodilnikszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Dajalnikszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Tožilnikszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Orodnikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Mestnikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Množina

Sklonmoškoosebni spol (którzy?)nemoškoosebni spol (które?)
Imenovalnik = Zvalnikszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Rodilnikszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Dajalnikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Tožilnikszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Orodnikszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Mestnikszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Vrstilni števnik v mestniku - izražanje časa

Z vrstilnim števnikom v mestniku odgovorimo na vprašanje o której godzinie? ali po której?, npr. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

Na vprašanje o której godzinie? (+ glagol) odgovarjamo:

Vrstilni števnik (która godzina?)Mestnik vrstilnega števnika (o której godzinie?)Vrstilni števnik (która godzina?)Mestnik vrstilnega števnika (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Vrstilni števnik v orodniku - izražanje časa

Po vrstilnem števniku v orodniku se sprašujemo między którą a którą godziną?, npr. przed którą godziną?

Vrstilni števnik (która godzina?)Orodnik vrstilnega števnika (między którą?)Vrstilni števnik (która godzina?)Orodnik vrstilnega števnika (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Vrstilni števnik v rodilniku - izražanje časa

Po vrstilnem števniku v rodilniku se sprašujemo do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? ali od której godziny do której?, npr. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

Na vprašanje o której godzinie? (+ glagol) odgovarjamo:

Vrstilni števnik (która godzina?)Rodilnik vrstilnega števnika (do której godziny?)Vrstilni števnik (która godzina?)Rodilnik vrstilnega števnika (do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Meseci in datumi

Vrstilni števniki se sklanjajo kot pridevniki. Za izražanje datumov običajno uporabljamo števnik v imenovalniku in rodilniku.

Imena mesecev sklanjamo kot samostalnike moškega spola. Februar se sklanja kot pridevnik.

mesecKtóry? imenovalnik (kto? co?)Którego? rodilnik (kogo? czego?)mesec + datum
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Na vrh