Į turinį

Pagrindiniai skaitvardžiai

Skaitvardis – tai kalbos dalis, kuri reiškia daiktų kiekį arba tikslią jų vietą eilėje. Skaitvardžiai atsako į klausimus ile? który z kolei?.

Pagrindiniai skaitvardžiai nusako tikslų skaičių. Atsako į klausimą ile? ilu?. Jie yra kaitomi giminėmis ir linksniais.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Pagrindiniai skaitvardžiai tysiąc, milion, miliard kaitomi linksniais ir skaičiais kaip vyriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Pagrindinis skaitvardis jeden vienaskaitoje turi vyriškosios (jeden), moteriškosios (jedna) ir niekatrosios (jedno) giminės formas. Pagrindiniai skaitvardžiai nuo 1 iki 4 reikalauja daiktavardžio vardininko linksnio, pvz.: 1 samochód, 2, 3, 4 samochody, o skaitvardžiai nuo 5 ir didyn – daiktavardžio daugiskaitos kilmininko linksnio, pvz., 5, 6, 7 samochodów.

Skaitvardžio jeden linksniavimas

Linksnisvyriškoji giminėmoteriškoji giminėniekatroji giminė
Vardininkasjedenjednajedno
Kilmininkasjednegojednejjednego
Naudininkasjednemujednejjednemu
Galininkasjednegojednąjedno
Įnagininkasjednymjednąjednym
Vietininkasjednymjednejjednym
Šauksmininkasjedenjednajedno

Skaitvardžio dwa, trzy, cztery linksniavimas

Vyriškojo asmens forma

Linksnisdwatrzycztery
Vardininkasdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Kilmininkasdwóchtrzechczterech
Naudininkasdwom/dwómtrzemczterem
Galininkasdwóchtrzechczterech
Įnagininkasdwomatrzemaczterema
Vietininkasdwóchtrzechczterech
Šauksmininkasdwajtrzejczterej

Vyriškojo asmens giminės pagrindiniai skaitvardžiai dwa, trzy, cztery turi dvi formas: pvz. dwaj chłopcy ir dwóch chłopców, trzej chłopcy, trzech chłopców, czterej chłopcy ir czterech chłopców.

Moteriškoji forma

Linksnisdwatrzycztery
Vardininkasdwietrzycztery
Kilmininkasdwóch/dwutrzechczterech
Naudininkasdwom/dwutrzemczterem
Galininkasdwietrzycztery
Įnagininkasdwiema/dwomatrzemaczterema
Vietininkasdwóch/dwutrzechczterech
Šauksmininkasdwietrzycztery

Nevyriškojo asmens ir niekatrosios giminės forma

Linksnisdwatrzycztery
Vardininkasdwatrzycztery
Kilmininkasdwóchtrzechczterech
Naudininkasdwóm/dwutrzemczterem
Galininkasdwatrzycztery
Įnagininkasdwomatrzemaczterema
Vietininkasdwóchtrzechczterech
Šauksmininkasdwatrzycztery

Skaitvardžio pięć ir didyn linksniavimas

LinksnisVyriškojo asmens formaNevyriškojo asmens forma
Vardininkaspięciupięć
Kilmininkaspięciupięciu
Naudininkaspięciupięciu
Galininkaspięciupięć
Įnagininkaspięciomapięcioma
Vietininkaspięciupięciu
Šauksmininkaspięciupięć

Kelintiniai skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai žymi asmenų ir daiktų eiliškumą. Jie yra kaitomi linksniais, giminėmis ir skaičiais.

Atsako į klausimą który?, która?, które z kolei? (pvz. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Kelintinių skaitvardžių kaityba

Kelintiniai skaitvardžiai kaitomi kaip būdvardžiai: linksniais, giminėmis ir skaičiais.

Vienaskaitoje kelintiniai skaitvardžiai turi vyriškosios, moteriškosios ir niekatrosios giminės formas, o daugiskaitoje - vyriškojo asmens giminės ir nevyriškojo asmens giminės formas.

Vienaskaita

Linksnisvyriškoji giminė (który?)niekatroji giminė (które?)moteriškoji giminė (która?)
asmenysgyvūnaidaiktai
Vardininkas = Šauksmininkasszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Kilmininkasszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Naudininkasszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Galininkasszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Įnagininkasszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Vietininkasszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Daugiskaita

Linksnisvyriškojo asmens giminė (którzy?)nevyriškojo asmens giminė (które?)
Vardininkas = Šauksmininkasszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Kilmininkasszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Naudininkasszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Galininkasszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Įnagininkasszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Vietininkasszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Kelintinis skaitvardis vietininko linksnyje – laiko išraiška

Į klausimus o której godzinie? arba po której? atsakome kelintiniu skaitvardžiu vietininko linksnyje, pvz.: O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

Į klausimą o której godzinie? (+ veiksmažodis) atsakome:

Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio vietininkas (o której godzinie?)Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio vietininkas (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Kelintinio skaitvardžio įnagininkas, žymintis laiką

Kelintiniu įnagininko linksnio skaitvardžiu atsakome į klausimus między którą a którą godziną? arba przed którą godziną?, pvz., W domu jestem między siódmą i dziesiątą. Z pracy wracam przed siedemnastą.

Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio įnagininkas (między którą?)Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio įnagininkas (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Kelintinio skaitvardžio kilmininkas, žymintis laiką

Į klausimą do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? arba od której godziny do której? atsakome kelintiniu kilmininko linksnio skaitvardžiu, pvz.: Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

Į klausimą o której godzinie? (+ veiksmažodis) atsakome:

Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio kilmininkas (do której godziny?)Kelintinis skaitvardis (która godzina?)Kelintinio skaitvardžio kilmininkas (do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Mėnesiai ir datos

Kelintiniai skaitvardžiai kaitomi kaip būdvardžiai. Datas dažniausiai nurodo vardininko ar kilmininko linksnio skaitvardžiai.

Mėnesių pavadinimai yra vyriškosios giminės ir linksniuojami kaip vyriškosios giminės daiktavardžiai. Tik vasario mėnuo (luty) kaitomas kaip būdvardžio vyriškosios giminės forma.

MėnuoKtóry? vardininkas (kto? co?)Którego? kilmininkas (kogo? czego?)Mėnuo + data
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Atgal į pradžią