Přejít k obsahu

Základní číslovky

Číslovka je slovní druh, který označuje počet, množství, pořadí a četnost. Číslovka odpovídá na otázky ile? który z kolei?.

Základní číslovky vyjadřují počet něčeho. Odpovídají na otázku ile? ilu?. Skloňují se podle pádů a rodů.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Základní číslovky tysiąc, milion, miliard se neskloňují podle rodů. Skloňují se podle pádů a čísla stejně jako podstatná jména rodu mužského, např. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Základní číslovka jeden v jednotném čísle má tvar rodu mužského (jeden), ženského (jedna) a středního (jedno). Základní číslovky od 1 do 4 se pojí s podstatným jménem v 1. pádě (např. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 nahoru se základní číslovky pojí s 2. pádem (např. 5, 6, 7 samochodów).

Skloňování číslovky jeden

Pádr. mužskýr. ženskýr. střední
1. pádjedenjednajedno
2. pád (genitiv)jednegojednejjednego
3. pád (dativ)jednemujednejjednemu
4. pád (akuzativ)jednegojednąjedno
7. pád (instrumentál)jednymjednąjednym
6. pád (lokál)jednymjednejjednym
5. pádjedenjednajedno

Skloňování číslovky dwa, trzy, cztery

Číslovky rodu mužského osobního

Páddwatrzycztery
1. páddwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
2. pád (genitiv)dwóchtrzechczterech
3. pád (dativ)dwom/dwómtrzemczterem
4. pád (akuzativ)dwóchtrzechczterech
7. pád (instrumentál)dwomatrzemaczterema
6. pád (lokál)dwóchtrzechczterech
5. páddwajtrzejczterej

Základní číslovky dwa, trzy, cztery v mužském osobním rodě mají dva tvary: např. dwaj chłopcy a dwóch chłopców, trzej chłopcy a trzech chłopców, czterej chłopcy a czterech chłopców.

Číslovky rodu ženského

Páddwatrzycztery
1. páddwietrzycztery
2. pád (genitiv)dwóch/dwutrzechczterech
3. pád (dativ)dwom/dwutrzemczterem
4. pád (akuzativ)dwietrzycztery
7. pád (instrumentál)dwiema/dwomatrzemaczterema
6. pád (lokál)dwóch/dwutrzechczterech
5. páddwietrzycztery

Tvar ne-mužský osobní (ženský a střední rod, věci a zvířata mužského rodu)a střední

Páddwatrzycztery
1. páddwatrzycztery
2. pád (genitiv)dwóchtrzechczterech
3. pád (dativ)dwóm/dwutrzemczterem
4. pád (akuzativ)dwatrzycztery
7. pád (instrumentál)dwomatrzemaczterema
6. pád (lokál)dwóchtrzechczterech
5. páddwatrzycztery

Skloňování číslovky pięć a výše

PádČíslovky rodu mužského osobníhoČíslovky rodu středního a mužského označujícího věci a zvířata
1. pádpięciupięć
2. pád (genitiv)pięciupięciu
3. pád (dativ)pięciupięciu
4. pád (akuzativ)pięciupięć
7. pád (instrumentál)pięciomapięcioma
6. pád (lokál)pięciupięciu
5. pádpięciupięć

Řadové číslovky

Řadové číslovky označují pořadí osob a věcí. Skloňují se podle pádů, rodů a čísla.

Odpovídají na otázku który?, która?, które z kolei? (např. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Skloňování řadové číslovky

Řadové číslovky se skloňují podle pádů, rodů a čísla.

Řadové číslovky mají v jednotném čísle tvary rodu mužského, ženského a středního, v množném čísle rodu mužského osobního a ne-mužského osobního (ženského a středního rodu, věci a zvířata mužského rodu).

Jednotné číslo

Pádr. mužský (który?)r. střední (które?)r. ženský (która?)
osobyzvířatavěci
1. pád = 5. pádszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
2. pád (genitiv)szesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
3. pád (dativ)szesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
4. pád (akuzativ)szesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
7. pád (instrumentál)szesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
6. pád (lokál)szesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Množné číslo

Pádr. mužský osobní (którzy?)r. ne-mužský osobní (które?)
1. pád = 5. pádszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
2. pád (genitiv)szesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
3. pád (dativ)szesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
4. pád (akuzativ)szesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
7. pád (instrumentál)szesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
6. pád (lokál)szesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Řadová číslovka v 6. pádě - určení času

Pomocí řadové číslovky v 6. pádě odpovídáme na otázku o której godzinie? nebo po której?, např. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

Na otázku o której godzinie? ( (+sloveso) odpovídáme:

Řadová číslovka (która godzina?)6. pád řadové číslovky (o której godzinie?)Řadová číslovka (która godzina?)6. pád řadové číslovky (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Řadová číslovka v 7. pádě - definice času

Pomocí řadové číslovky v 7. pádě odpovídáme na otázku między którą a którą godziną? nebo przed którą godziną?, např. W domu jestem między siódmą i dziesiątą. Z pracy wracam przed siedemnastą.

Řadová číslovka (która godzina?)7. pád řadové číslovky (między którą?)Řadová číslovka (która godzina?)7. pád řadové číslovky (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Řadová číslovka v 2. pádě - definice času

Pomocí řadové číslovky v 2. pádě odpovídáme na otázku do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? nebo od której godziny do której?, např. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

Na otázku o której godzinie? ( (+sloveso) odpovídáme:

Řadová číslovka (która godzina?)2. pád řadové číslovky do której godziny?)Řadová číslovka (która godzina?)2. pád řadové číslovky do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Měsíce a data

Řadové číslovky se skloňují jako přídavná jména. V datech nejčastěji užíváme číslovku v 1. a 2. pádě.

Názvy měsíců skloňujeme jako podstatná jména rodu mužského. Únor se skloňuje jako přídavné jméno.

MěsícKtóry? 1. pád (kto? co?)Którego? 2. pád (kogo? czego?)Měsíc + datum
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Zpět na začátek