więcej

Liczebniki główne

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę, ilość, kolejność i wielokrotność. Liczebnik odpowiada na pytania ile? który z kolei?.

Liczebniki główne określają liczbę czegoś. Odpowiadają na pytanie ile? ilu?. Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Liczebniki główne tysiąc, milion, miliard nie odmieniają się przez rodzaje. Odmieniają się przez przypadki i liczby tak samo jak rzeczowniki rodzaju męskiego, np. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego (jeden), żeńskiego (jedna) i nijakiego (jedno). Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 wzwyż liczebniki główne łączą się z dopełniaczem (np. 5, 6, 7 samochodów).

Odmiana liczebnika jeden

Przypadekr. męskir. żeńskir. nijaki
Mianownikjedenjednajedno
Dopełniaczjednegojednejjednego
Celownikjednemujednejjednemu
Biernikjednegojednąjedno
Narzędnikjednymjednąjednym
Miejscownikjednymjednejjednym
Wołaczjedenjednajedno

Odmiana liczebnika dwa, trzy, cztery

Forma męskoosobowa

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Dopełniaczdwóchtrzechczterech
Celownikdwom/dwómtrzemczterem
Biernikdwóchtrzechczterech
Narzędnikdwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóchtrzechczterech
Wołaczdwajtrzejczterej

Liczebniki główne dwa, trzy, cztery w rodzaju męskoosobowym mają dwie formy: np. dwaj chłopcy i dwóch chłopców, trzej chłopcy i trzech chłopców, czterej chłopcy i czterech chłopców.

Forma żeńska

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwietrzycztery
Dopełniaczdwóch/dwutrzechczterech
Celownikdwom/dwutrzemczterem
Biernikdwietrzycztery
Narzędnikdwiema/dwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóch/dwutrzechczterech
Wołaczdwietrzycztery

Forma niemęskoosobowa i nijaka

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwatrzycztery
Dopełniaczdwóchtrzechczterech
Celownikdwóm/dwutrzemczterem
Biernikdwatrzycztery
Narzędnikdwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóchtrzechczterech
Wołaczdwatrzycztery

Odmiana liczebnika pięć i wzwyż

PrzypadekForma męskoosobowaForma niemęskoosobowa
Mianownikpięciupięć
Dopełniaczpięciupięciu
Celownikpięciupięciu
Biernikpięciupięć
Narzędnikpięciomapięcioma
Miejscownikpięciupięciu
Wołaczpięciupięć

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe określają kolejność osób i rzeczy. Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Odpowiadają na pytanie który?, która?, które z kolei? (np. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Odmiana liczebnika porządkowego

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Liczebniki porządkowe mają formy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza

Przypadekr. męski (który?)r. nijaki (które?)r. żeński (która?)
osobyzwierzętarzeczy
Mianownik = Wołaczszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Dopełniaczszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Celownikszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Biernikszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Narzędnikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Miejscownikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Liczba mnoga

Przypadekr. męskoosobowy (którzy?)r. niemęskoosobowy (które?)
Mianownik = Wołaczszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Dopełniaczszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Celownikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Biernikszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Narzędnikszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Miejscownikszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Liczebnik porządkowy w miejscowniku - określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w miejscowniku odpowiadamy na pytanie o której godzinie? lub po której?, np. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

Na pytanie o której godzinie? (+ czasownik) odpowiadamy:

Liczebnik porządkowy (która godzina?)Miejscownik liczebnika porządkowego (o której godzinie?)Liczebnik porządkowy (która godzina?)Miejscownik liczebnika porządkowego (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Liczebnik porządkowy w narzędniku - określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w narzędniku odpowiadamy na pytanie między którą a którą godziną? lub przed którą godziną?, np. W domu jestem między siódmą i dziesiątą. Z pracy wracam przed siedemnastą.

Liczebnik porządkowy (która godzina?)Narzędnik liczebnika porządkowego (między którą?)Liczebnik porządkowy (która godzina?)Narzędnik liczebnika porządkowego (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Liczebnik porządkowy w dopełniaczu - określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w dopełniaczu odpowiadamy na pytanie do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? lub od której godziny do której?, np. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

Na pytanie o której godzinie? (+ czasownik) odpowiadamy:

Liczebnik porządkowy (która godzina?)Dopełniacz liczebnika porządkowego (do której godziny?)Liczebnik porządkowy (która godzina?)Dopełniacz liczebnika porządkowego (do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Miesiące i daty

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki. W datach używamy najczęściej liczebnika w mianowniku i dopełniaczu.

Nazwy miesięcy odmieniamy jak rzeczowniki rodzaju męskiego. Luty odmienia się jak przymiotnik.

MiesiącKtóry? mianownik (kto? co?)Którego? dopełniacz (kogo? czego?)Miesiąc + data
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
wróć do początku