Skip to the content

Cardinal numbers

A numeral is a part of speech denoting the number, quantity, order and multiple. A numeral answers questions ile? który z kolei?.

Cardinal numbers determine a number of something. They answer the quesion ile? ilu?. Cardinal numbers are inflected for cases and genders.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Cardinal numbers tysiąc, milion, miliard do not inflect for genders. They inflect for cases and numbers in the same way as masculine gender nouns, e.g. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

A singular cardinal number jeden has masculine (jeden), feminine (jedna) and neuter (jedno) forms. Cardinal numbers from 1 to 4 connect with a noun in the nominative case, (e.g. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Cardinal numbers from 5 above connect with the genitive case (e.g. 5, 6, 7 samochodów).

Inflection of numeral jeden

Casemasculine genderfeminine genderneuter gender
Nominativejedenjednajedno
Genitivejednegojednejjednego
Dativejednemujednejjednemu
Accusativejednegojednąjedno
Instrumentaljednymjednąjednym
Locativejednymjednejjednym
Vocativejedenjednajedno

Inflection of numeral dwa, trzy, cztery

Masculine personal form

Casedwatrzycztery
Nominativedwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Genitivedwóchtrzechczterech
Dativedwom/dwómtrzemczterem
Accusativedwóchtrzechczterech
Instrumentaldwomatrzemaczterema
Locativedwóchtrzechczterech
Vocativedwajtrzejczterej

Cardinal numbers dwa, trzy, cztery in masculine personal gender have two forms: e.g. dwaj chłopcy and dwóch chłopców, trzej chłopcy, and trzech chłopców, czterej chłopcy, and czterech chłopców.

Feminine form

Casedwatrzycztery
Nominativedwietrzycztery
Genitivedwóch/dwutrzechczterech
Dativedwom/dwutrzemczterem
Accusativedwietrzycztery
Instrumentaldwiema/dwomatrzemaczterema
Locativedwóch/dwutrzechczterech
Vocativedwietrzycztery

Non-masculine personal and neuter forms

Casedwatrzycztery
Nominativedwatrzycztery
Genitivedwóchtrzechczterech
Dativedwóm/dwutrzemczterem
Accusativedwatrzycztery
Instrumentaldwomatrzemaczterema
Locativedwóchtrzechczterech
Vocativedwatrzycztery

Inflection of numeral pięć and {2}

CaseMasculine personal formNon-masculine personal form
Nominativepięciupięć
Genitivepięciupięciu
Dativepięciupięciu
Accusativepięciupięć
Instrumentalpięciomapięcioma
Locativepięciupięciu
Vocativepięciupięć

Ordinal numbers

Ordinal numbers determine the order of persons and objects. They inflect for cases, genders and numbers.

Ordinal numbers answer the question który?, która?, które z kolei?, (e.g. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Inflection of ordinal numeral

Ordinal numbers inflect for cases, genders and numbers.

Ordinal numbers have masculine, feminine and neuter singular forms, and masculine personal and non-masculine personal plural forms.

Singular number

Casemasculine gender (który?)neuter gender (które?)feminine gender (która?)
personsanimalsobjects
Nominative = Vocativeszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Genitiveszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Dativeszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Accusativeszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Instrumentalszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Locativeszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Plural number

Casemasculine personal gender (którzy?)non-masculine personal gender (które?)
Nominative = Vocativeszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Genitiveszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Dativeszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Accusativeszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Instrumentalszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Locativeszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Ordinal numeral in the locative case - determination of time

Ordinal numeral in the locative case is used to answer questions o której godzinie? or po której?, e.g. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

The question o której godzinie? (+verb) is answered in the following manner:

Ordinal number (która godzina?)Locative case of the ordinal numeral (o której godzinie?)Ordinal number (która godzina?)Locative case of the ordinal numeral (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Ordinal number in the instrumental case - expressing the time

Ordinal number in the instrumental case answers the question między którą a którą godziną?, e.g. przed którą godziną?

Ordinal number (która godzina?)Ordinal number in the instrumental case (między którą?)Ordinal number (która godzina?)Ordinal number in the instrumental case (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Ordinal number in the genitive case - expressing the time

Ordinal number in the genitive case answers the questions do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? or od której godziny do której?, e.g. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

The question o której godzinie? (+verb) is answered in the following manner:

Ordinal number (która godzina?)Ordinal number in the genitive case (do której godziny?)Ordinal number (która godzina?)Ordinal number in the genitive case (do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Months and dates

Ordinal numbers inflect in the same way as adjectives. Dates include a nominative or genitive numeral.

Names of months inflect in the same way as masculine verbs. February ('luty') is inflected in the same way as adjectives.

a monthKtóry? nominative (kto? co?)Którego? genitive (kogo? czego?)month + date
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Back to the top