Перейти до змісту

Прийменники

Прийменники - це незмінна частина мови. Прийменники поєднуються з іншими словами. Прийменники з іншими словами утворюють прийменникові словосполучення. Прийменники не виступають самостійно в реченні.

Прийменники з іншими словами пишемо окремо.

Прийменники поділяються на дві групи:

 • прості прийменники, наприклад na, o, w, z, za, ku, do, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po тощо;
 • складені прийменники (поєднання двох простих прийменників), наприклад poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, obok, około, oprócz, pomimo тощо.

 • Прийменники мають часове значення, наприклад o ósmej, po spotkaniu, przed śniadaniem.
 • Прийменники мають цільове значення, наприклад iść po prezent.
 • Прийменники визначають просторові відносини - де перебуває в даний момент людина або предмет, наприклад nad samochodem, za samochodem, przed samochodem, pod samochodem, obok samochodu, w samochodzie, na samochodzie, za samochodem.

Просторові прийменники, що вживаються з орудним та місцевим відмінками

Прийменники przed, za, nad вживаються з іменником в орудному відмінку. Прийменники w, na, przy вживаються з іменником у місцевому відмінку.

przed, za, nad + орудний (kim? czym?)

чоловічий рідprzed + -emprzed pokojem
жіночий рідza + -ąza kanapą
чоловічий рідnad + -emnad biurkiem

w, na, przy + місцевий (o kim? o czym?)

чоловічий рідw + -uw pokoju
жіночий рідna + -ena kanapie
чоловічий рідprzy + -uprzy biurku

Прийменники w і do вживаються з орудним та родовим відмінками

Прийменник w вимагає іменника в орудному відмінку. Прийменник do вимагає іменника в родовому відмінку.

w + орудний (kim? czym?)

Jestem w Krakowie.
Mieszkam w Warszawie.
Jestem w Polsce.

do + родовий (kogo? czego?)

Jadę do Krakowa.
Idę do Warszawy.
Jadę do Polski.

Прийменникові фрази

Прийменникова фраза - це словосполучення, що складається з прийменника та:

 • іменником, наприклад w szkole, do pracy, o tobie;
 • прикметника, наприклад za mała, z młodym, o starym;
 • числівника, наприклад po trzecie, dla dwojga, do stu;
 • займенника, наприклад przy nim, bez niego, z wami;
 • прислівника, наприклад od zaraz, na pewno, na zawsze.

Прийменник пишемо окремо, наприклад do kolegi, do pracy, na plaży, przez miasto, u was, po lekcjach, z restauracji.

Прийменникова фраза з іменником

Прийменникова фраза складається з прийменника та іменника у відповідному відмінку. Прийменник вимагає від іменника відповідної відмінкової форми, наприклад:

Idę do + родовий (do kogo?)Idę do fryzjera.
Idę do + знахідний (dokąd?)Idę do kina.
Idę na + знахідний (dokąd?)Idę na parking.
Idę na + знахідний (co?)Idę na spacer.
Idę w + знахідний (dokąd?)Idę w góry.
Idę nad + знахідний (dokąd?)Idę nad jezioro.
Jestem u + знахідний (kogo?)Jestem u brata.
Jestem w + місцевий (gdzie?)Jestem w kinie.
Jestem na + місцевий (gdzie?)Jestem na parkingu.
Jestem na + місцевий (czym?)Jestem na spacerze.
Jestem w + місцевий (gdzie?)Jestem w górach.
Jestem nad + орудний (gdzie?)Jestem nad jeziorem.

Прийменникові фрази z czym і bez czego

Прийменник z вимагає іменника в орудному відмінку. Прийменник bez вимагає іменника в родовому відмінку.

z + орудний (kim? czym?)

Piję kawę z mlekiem.
Proszę pierogi z mięsem.
Pijemy herbatę z cytryną.

bez + родовий (kogo? czego?)

Piję kawę bez mleka.
Proszę pierogi bez mięsa.
Pijemy herbatę bez cytryny.

Прийменникові фрази в родовому відмінку

 • Proszę kotlet schabowy bez ziemniaków.
 • Lubię kawę bez cukru.
 • Kiedyś pojadę do Gdańska.
 • Do Krakowa przyjeżdża dużo turystów.

Прийменники o, do, od...do вимагають порядкового числівника в родовому відмінку, наприклад Przedstawienie zaczyna się o siedemnastej. Sklep jest otwarty do osiemnastej. Filip pracuje od ósmej do szesnastej.

Прийменникові фрази в орудному відмінку

Прийменники z, za, pod, nad, przed, między вимагають іменника в орудному відмінку, наприклад:

 • Na urlop pojadę z córką.
 • Za parkiem jest szkoła.
 • Zeszyt leży pod książką.
 • Spędzamy wakacje nad morzem.
 • Zostawił rower przed hotelem.
 • Stoję między biurkiem i oknem.

Конструкції прийменника między з порядковим числівником вимагають орудного відмінку, наприклад Spotykam się z Filipem między dziewiątą i dziesiątą. Przyjdę do ciebie między drugą i trzecią. Beata ma wolny termin w poniedziałek między jedenastą i dwunastą.

Прийменникові фрази в місцевому відмінку

Прийменникові фрази в місцевому відмінку описують місце дії. Прийменники w, na, przy вимагають іменника у місцевому відмінку, наприклад:

 • To jest mój pierwszy dzień w pracy.
 • Teraz jesteśmy na plaży.
 • Przy biurku znajduje się fotel.
Вгору