К содержанию

Предлоги

Предлоги - это неизменяемая часть речи. Предлоги соединяются с другими словами. Предлоги с другими словами образуют предложные словосочетания. Предлоги не употребляются самостоятельно.

Предлоги со словами пишутся отдельно.

Предлоги делятся на две группы:

 • простые предлоги, например: na, o, w, z, za, ku, do, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po и так далее;
 • составные предлоги (состоят из двух простых предлогов), например: poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, obok, około, oprócz, pomimo и так далее.

 • Предлоги выражают временные отношения, например, o ósmej, po spotkaniu, przed śniadaniem.
 • Предлоги выражают целевые отношения, например iść po prezent.
 • Предлоги выражают пространственные отношения – где какой-то человек или предмет в данный момент находится, например nad samochodem, za samochodem, przed samochodem, pod samochodem, obok samochodu, w samochodzie, na samochodzie, za samochodem.

Пространственные предлоги употребляются с творительным и предложным падежом.

С предлогами przed, za, nad употребляется существительное в творительном падеже. С предлогами w, na, przy употребляется существительное в предложном падеже.

przed, za, nad + творительный падеж (kim? czym?)

мужской родprzed + -emprzed pokojem
женский родza + -ąza kanapą
мужской родnad + -emnad biurkiem

w, na, przy + предложный (o kim? o czym?)

мужской родw + -uw pokoju
женский родna + -ena kanapie
мужской родprzy + -uprzy biurku

Предлоги w и do употребляются с творительным и родительным падежом

С предлогом w употребляется существительное в творительном падеже. С предлогом do употребляется существительное в родительном падеже.

w + творительный падеж (kim? czym?)

Jestem w Krakowie.
Mieszkam w Warszawie.
Jestem w Polsce.

do + родительный падеж (kogo? czego?)

Jadę do Krakowa.
Idę do Warszawy.
Jadę do Polski.

Предложные словосочетания

Предложные словосочетания - это связь предлога с:

 • именем существительным, например, w szkole, do pracy, o tobie;
 • именем прилагательным, например, za mała, z młodym, o starym;
 • числительным, например, po trzecie, dla dwojga, do stu;
 • местоимением, например, przy nim, bez niego, z wami;
 • наречием, например, od zaraz, na pewno, na zawsze.

Предложные словосочетания пишутся отдельно, например do kolegi, do pracy, na plaży, przez miasto, u was, po lekcjach, z restauracji.

Предложные словосочетания с существительным

Предложное словосочетание состоит из предлога и существительного в определенном случае. Предлог управляет формами падежей существительного, например:

Idę do + родительный падеж (do kogo?)Idę do fryzjera.
Idę do + винительный падеж (dokąd?)Idę do kina.
Idę na + винительный падеж (dokąd?)Idę na parking.
Idę na + винительный падеж (co?)Idę na spacer.
Idę w + винительный падеж (dokąd?)Idę w góry.
Idę nad + винительный падеж (dokąd?)Idę nad jezioro.
Jestem u + винительный падеж (kogo?)Jestem u brata.
Jestem w + предложный падеж (gdzie?)Jestem w kinie.
Jestem na + предложный падеж (gdzie?)Jestem na parkingu.
Jestem na + предложный падеж (czym?)Jestem na spacerze.
Jestem w + предложный падеж (gdzie?)Jestem w górach.
Jestem nad + творительный падеж (gdzie?)Jestem nad jeziorem.

Предложные словосочетания z czym и bez czego

С предлогом z употребляется существительное в творительном падеже. С предлогом bez употребляется существительное в родительном падеже.

z + творительный падеж (kim? czym?)

Piję kawę z mlekiem.
Proszę pierogi z mięsem.
Pijemy herbatę z cytryną.

bez + родительный падеж (kogo? czego?)

Piję kawę bez mleka.
Proszę pierogi bez mięsa.
Pijemy herbatę bez cytryny.

Предложные словосочетания в родительном падеже

 • Proszę kotlet schabowy bez ziemniaków.
 • Lubię kawę bez cukru.
 • Kiedyś pojadę do Gdańska.
 • Do Krakowa przyjeżdża dużo turystów.

С предлогами o, do, od...do употребляется порядковое числительное в родительном падеже, например, Przedstawienie zaczyna się o siedemnastej. Sklep jest otwarty do osiemnastej. Filip pracuje od ósmej do szesnastej.

Предложные словосочетания в творительном падеже

С предлогами z, za, pod, nad, przed, między употребляется существительное в творительном падеже, например:

 • Na urlop pojadę z córką.
 • Za parkiem jest szkoła.
 • Zeszyt leży pod książką.
 • Spędzamy wakacje nad morzem.
 • Zostawił rower przed hotelem.
 • Stoję między biurkiem i oknem.

В конструкции предлога między с порядковым числительным употребляется творительный падеж, например, Spotykam się z Filipem między dziewiątą i dziesiątą. Przyjdę do ciebie między drugą i trzecią. Beata ma wolny termin w poniedziałek między jedenastą i dwunastą.

Предложные словосочетания в предложном падеже

Предложные словосочетания в местном падеже описывают место действия. С предлогами w, na, przy употребляется существительное в предложном падеже, например:

 • To jest mój pierwszy dzień w pracy.
 • Teraz jesteśmy na plaży.
 • Przy biurku znajduje się fotel.
Наверх