Į turinį

Prielinksniai

Prielinksnis – tai nekaitoma ir savarankiškai nevartojama kalbos dalis. Prielinksniai vartojami su kitais žodžiais ir sudaro prielinksninius junginius.

Prielinksnius su kitais žodžiais rašome skyrium.

Prielinksniai skirstomi į dvi grupes:

 • paprastieji prielinksniai, pvz.: na, o, w, z, za, ku, do, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po ir kt.;
 • sudurtiniai prielinksniai (dviejų paprastųjų prielinksnių samplaika), pvz.: poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, obok, około, oprócz, pomimo ir kt.

 • Prielinksniai gali reikšti laiko santykius, pvz.: o ósmej, po spotkaniu, przed śniadaniem.
 • Prielinksniai gali reikšti tikslo santykius, pvz., iść po prezent.
 • Prielinksniai gali reikšti erdvinius santykius, pvz.: nad samochodem, za samochodem, przed samochodem, pod samochodem, obok samochodu, w samochodzie, na samochodzie, za samochodem.

Erdvinius santykius nurodantys prielinksniai vartojami su įnagininko ir vietininko linksniais

Prielinksniai przed, za, nad reikalauja daiktavardžio įnagininko linksnio. Prielinksniai w, na, przy reikalauja daiktavardžio vietininko linksnio.

przed, za, nad + įnagininkas (kim? czym?)

vyriškoji giminėprzed + -emprzed pokojem
moteriškoji giminėza + -ąza kanapą
vyriškoji giminėnad + -emnad biurkiem

w, na, przy + vietininkas (o kim? o czym?)

vyriškoji giminėw + -uw pokoju
moteriškoji giminėna + -ena kanapie
vyriškoji giminėprzy + -uprzy biurku

Prielinksniai w ir do vartojami su įnagininko ir vietininko linksniais

Prielinksnis w reikalauja daiktavardžio įnagininko linksnio. Prielinksnis do reikalauja daiktavardžio kilmininko linksnio.

w + įnagininkas (kim? czym?)

Jestem w Krakowie.
Mieszkam w Warszawie.
Jestem w Polsce.

do + kilmininkas (kogo? czego?)

Jadę do Krakowa.
Idę do Warszawy.
Jadę do Polski.

Prielinksniniai junginiai

Prielinksninis junginys – tai prielinksnio junginys su:

 • daiktavardžiu, pvz.: w szkole, do pracy, o tobie;
 • būdvardžiu, pvz.: za mała, z młodym, o starym;
 • skaitvardžiu, pvz.: po trzecie, dla dwojga, do stu;
 • įvardžiu, pvz.: przy nim, bez niego, z wami;
 • prieveiksmiu, pvz.: od zaraz, na pewno, na zawsze.

Žodžius prielinksniniame junginyje rašome skyrium, pvz.: do kolegi, do pracy, na plaży, przez miasto, u was, po lekcjach, z restauracji.

Prielinksniniai junginiai su daiktavardžiu

Prielinksninį junginį sudaro prielinksnis ir daiktavardis. Prielinksnis reikalauja atitinkamos daiktavardžio linksnio formos, pvz.:

Idę do + kilmininkas (do kogo?)Idę do fryzjera.
Idę do + galininkas (dokąd?)Idę do kina.
Idę na + galininkas (dokąd?)Idę na parking.
Idę na + galininkas (co?)Idę na spacer.
Idę w + galininkas (dokąd?)Idę w góry.
Idę nad + galininkas (dokąd?)Idę nad jezioro.
Jestem u + galininkas (kogo?)Jestem u brata.
Jestem w + vietininkas (gdzie?)Jestem w kinie.
Jestem na + vietininkas (gdzie?)Jestem na parkingu.
Jestem na + vietininkas (czym?)Jestem na spacerze.
Jestem w + vietininkas (gdzie?)Jestem w górach.
Jestem nad + įnagininkas (gdzie?)Jestem nad jeziorem.

Prielinksniniai junginiai z czym ir bez czego

Prielinksnis z reikalauja daiktavardžio įnagininko linksnio. Prielinksnis bez reikalauja daiktavardžio kilmininko linksnio.

z + įnagininkas (kim? czym?)

Piję kawę z mlekiem.
Proszę pierogi z mięsem.
Pijemy herbatę z cytryną.

bez + kilmininkas (kogo? czego?)

Piję kawę bez mleka.
Proszę pierogi bez mięsa.
Pijemy herbatę bez cytryny.

Prielinksniniai junginiai su kilmininko linksniu

 • Proszę kotlet schabowy bez ziemniaków.
 • Lubię kawę bez cukru.
 • Kiedyś pojadę do Gdańska.
 • Do Krakowa przyjeżdża dużo turystów.

Prielinksniai o, do, od...do reikalauja kelintinio skaitvardžio įnagininko linksnio, pvz. Przedstawienie zaczyna się o siedemnastej. Sklep jest otwarty do osiemnastej. Filip pracuje od ósmej do szesnastej.

Prielinksniniai junginiai su galininko linksniu

Prielinksniai z, za, pod, nad, przed, między reikalauja daiktavardžio įnagininko linksnio, pvz.:

 • Na urlop pojadę z córką.
 • Za parkiem jest szkoła.
 • Zeszyt leży pod książką.
 • Spędzamy wakacje nad morzem.
 • Zostawił rower przed hotelem.
 • Stoję między biurkiem i oknem.

Prielinksnis między vartojamas su kelintiniu įnagininko linksnio skaitvardžiu, pvz.: Spotykam się z Filipem między dziewiątą i dziesiątą. Przyjdę do ciebie między drugą i trzecią. Beata ma wolny termin w poniedziałek między jedenastą i dwunastą.

Prielinksniniai junginiai su vietininko linksniu

Prielinksniniai junginiai su vietininku nusako veiksmo vietą. Prielinksniai w, na, przy vartojami su vietininko linksnio daiktavardžiu, pvz.:

 • To jest mój pierwszy dzień w pracy.
 • Teraz jesteśmy na plaży.
 • Przy biurku znajduje się fotel.
Atgal į pradžią