Към съдържанието

Предлози

Предлозите са неизменяема част на речта. Те се свързват с други думи, с които образуват предложни изрази/словосъчетания. Предлозите не се използват самостоятелно.

Предлозите се пишат отделно от другите думи.

Предлозите се делят на две групи:

  • прости, например: na, o, w, z, za, ku, do, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po и т.н.;
  • сложни (състоящи се от два прости предлога), например: poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, obok, około, oprócz, pomimo и т.н.

  • Предлозите изразяват време, например o ósmej, po spotkaniu, przed śniadaniem.
  • Предлозите изразяват цел, например iść po prezent.
  • Предлозите изразяват пространствения отношения – къде някакво лице или предмет се намира в определен момент, например nad samochodem, za samochodem, przed samochodem, pod samochodem, obok samochodu, w samochodzie, na samochodzie, za samochodem.

Пространствени предлози с творителен и местен падеж

Предлозите przed, za, nad изискват съществително име в творителен падеж. Предлозите w, na, przy изискват съществително име в местен падеж.

przed, za, nad + творителен падеж (kim? czym?)

мъжки родprzed + -emprzed pokojem
женски родza + za kanapą
мъжки родnad + -emnad biurkiem

w, na, przy + местен падеж (o kim? o czym?)

мъжки родw + -uw pokoju
женски родna + -ena kanapie
мъжки родprzy + -uprzy biurku

Предлозите w и do с творителен и родителен падеж

Przyimek w wymaga rzeczownika w miejscowniku. Przyimek do wymaga rzeczownika w dopełniaczu.

w + местен падеж (kim? czym?)

Jestem w Krakowie.
Mieszkam w Warszawie.
Jestem w Polsce.

do + родителен падеж (kogo? czego?)

Jadę do Krakowa.
Idę do Warszawy.
Jadę do Polski.

Предложни изрази

Предложните изрази представляват словосъчетание между предлог и:

  • съществително име, напр. w szkole, do pracy, o tobie;
  • прилагателно име, напр. za mała, z młodym, o starym;
  • числително име, напр po trzecie, dla dwojga, do stu;
  • местоимение, напр. przy nim, bez niego, z wami;
  • наречие, напр. od zaraz, na pewno, na zawsze.

Предложните изрази се пишат отделно, напр. do kolegi, do pracy, na plaży, przez miasto, u was, po lekcjach, z restauracji.

Предложни изрази със съществително име

Предложните изрази се образуват от предлог и съществително име в определен падеж. Предлогът управлява падежните форми на съществителното, напр.:

Idę do + родителен падеж (do kogo?)Idę do fryzjera.
Idę do + винителен падеж (dokąd?)Idę do kina.
Idę na + винителен падеж (dokąd?)Idę na parking.
Idę na + винителен падеж (co?)Idę na spacer.
Idę w + винителен падеж (dokąd?)Idę w góry.
Idę nad + винителен падеж (dokąd?)Idę nad jezioro.
Jestem u + винителен падеж (kogo?)Jestem u brata.
Jestem w + местен падеж (gdzie?)Jestem w kinie.
Jestem na + местен падеж (gdzie?)Jestem na parkingu.
Jestem na + местен падеж (czym?)Jestem na spacerze.
Jestem w + местен падеж (gdzie?)Jestem w górach.
Jestem nad + творителен падеж (gdzie?)Jestem nad jeziorem.

Предложните изрази z czym и bez czego

Предлогът z изисква съществително име в творителен падеж. Предлогът bez изисква съществително име в родителен падеж.

z + творителен падеж (kim? czym?)

Piję kawę z mlekiem.
Proszę pierogi z mięsem.
Pijemy herbatę z cytryną.

bez + родителен падеж (kogo? czego?)

Piję kawę bez mleka.
Proszę pierogi bez mięsa.
Pijemy herbatę bez cytryny.

Предложни изрази в родителен падеж

  • Proszę kotlet schabowy bez ziemniaków.
  • Lubię kawę bez cukru.
  • Kiedyś pojadę do Gdańska.
  • Do Krakowa przyjeżdża dużo turystów.

Предлозите o, do, oddo изискват числително редно име в родителен падеж, напр. Przedstawienie zaczyna się o siedemnastej. Sklep jest otwarty do osiemnastej. Filip pracuje od ósmej do szesnastej.

Предложни изрази в творителен падеж

Предлозите z, za, pod, nad, przed, między изискват съществително име в творителен падеж, напр.:

  • Na urlop pojadę z córką.
  • Za parkiem jest szkoła.
  • Zeszyt leży pod książką.
  • Spędzamy wakacje nad morzem.
  • Zostawił rower przed hotelem.
  • Stoję między biurkiem i oknem.

Конструкциите с предлога między и числително редно име изискват творителен падеж, например: Spotykam się z Filipem między dziewiątą i dziesiątą. Przyjdę do ciebie między drugą i trzecią. Beata ma wolny termin w poniedziałek między jedenastą i dwunastą.

Предложни изрази в местен падеж

Предложните изрази в местен падеж описват мястото на действието. Предлозите w, na, przy изискват съществително име в местен падеж, напр.:

  • To jest mój pierwszy dzień w pracy.
  • Teraz jesteśmy na plaży.
  • Przy biurku znajduje się fotel.
Обратно нагоре