Přejít k obsahu

Předložky

Předložky jsou neohebné slovní druhy. Předložky se pojí s jinými slovy. Předložky s jinými slovy tvoří předložková spojení. Předložky se samostatně nevyskytují.

Předložky s jinými slovy píšeme zvlášť.

Předložky dělíme na dvě skupiny:

 • předložky vlastní, např.: na, o, w, z, za, ku, do, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po apod.;
 • předložky nevlastní (složené ze dvou předložek vlastních), např. poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, obok, około, oprócz, pomimo apod.

 • Předložky určují časové souvislosti, např. o ósmej, po spotkaniu, przed śniadaniem.
 • Předložky určují cílové souvislosti, např. iść po prezent.
 • Předložky určují prostorové souvislosti - kde se v daném momentě nachází jakási osoba či předmět, např. nad samochodem, za samochodem, przed samochodem, pod samochodem, obok samochodu, w samochodzie, na samochodzie, za samochodem.

Prostorové předložky užívané se 7. pádem a 6. pádem

Předložky przed, za, nad vyžadují podstatné jméno v 7. pádě. Předložky w, na, przy vyžadují podstatné jméno v 6. pádě.

przed, za, nad + 7. pád (kim? czym?)

r. mužskýprzed + -emprzed pokojem
r. ženskýza + -ąza kanapą
r. mužskýnad + -emnad biurkiem

w, na, przy + 6. pád (o kim? o czym?)

r. mužskýw + -uw pokoju
r. ženskýna + -ena kanapie
r. mužskýprzy + -uprzy biurku

Předložky w a do užívané se 7. pádem a 2. pádem

Předložka w vyžaduje podstatné jméno v 7. pádě. Předložka do vyžaduje podstatné jméno v 2. pádě.

w + 7. pád (kim? czym?)

Jestem w Krakowie.
Mieszkam w Warszawie.
Jestem w Polsce.

do + 2. pád (kogo? czego?)

Jadę do Krakowa.
Idę do Warszawy.
Jadę do Polski.

Předložková spojení

Předložkové spojení je souvislost předložky s:

 • podstatným jménem, např. w szkole, do pracy, o tobie;
 • přídavným jménem, např. za mała, z młodym, o starym;
 • číslovkou, např. po trzecie, dla dwojga, do stu;
 • zájmenem, např. przy nim, bez niego, z wami;
 • příslovcem, např. od zaraz, na pewno, na zawsze;

Předložkové spojení píšeme zvlášť, např. do kolegi, do pracy, na plaży, przez miasto, u was, po lekcjach, z restauracji.

Předložkové spojení s podstatným jménem

Předložkové spojení se skládá z předložky a určitého pádu podstatného jména. Předložka určuje pádové formy podstatného jména, např.:

Idę do + 2. pád (do kogo?)Idę do fryzjera.
Idę do + 4. pád (dokąd?)Idę do kina.
Idę na + 4. pád (dokąd?)Idę na parking.
Idę na + 4. pád (co?)Idę na spacer.
Idę w + 4. pád (dokąd?)Idę w góry.
Idę nad + 4. pád (dokąd?)Idę nad jezioro.
Jestem u + 4. pád (kogo?)Jestem u brata.
Jestem w + 6. pád (gdzie?)Jestem w kinie.
Jestem na + 6. pád (gdzie?)Jestem na parkingu.
Jestem na + 6. pád (czym?)Jestem na spacerze.
Jestem w + 6. pád (gdzie?)Jestem w górach.
Jestem nad + 7. pád (gdzie?)Jestem nad jeziorem.

Předložková spojení z czym a bez czego

Předložka z vyžaduje podstatné jméno v 7. pádě. Předložka bez vyžaduje podstatné jméno v 2. pádě.

z + 7. pád (kim? czym?)

Piję kawę z mlekiem.
Proszę pierogi z mięsem.
Pijemy herbatę z cytryną.

bez + 2. pád (kogo? czego?)

Piję kawę bez mleka.
Proszę pierogi bez mięsa.
Pijemy herbatę bez cytryny.

Předložková spojení v 2. pádě

 • Proszę kotlet schabowy bez ziemniaków.
 • Lubię kawę bez cukru.
 • Kiedyś pojadę do Gdańska.
 • Do Krakowa przyjeżdża dużo turystów.

Předložky o, do, od...do vyžadují řadovou číslovku v 2. pádě, např. Przedstawienie zaczyna się o siedemnastej. Sklep jest otwarty do osiemnastej. Filip pracuje od ósmej do szesnastej.

Předložková spojení v 7. pádě

Předložky z, za, pod, nad, przed, między vyžadují podstatné jméno v 7. pádě, např.:

 • Na urlop pojadę z córką.
 • Za parkiem jest szkoła.
 • Zeszyt leży pod książką.
 • Spędzamy wakacje nad morzem.
 • Zostawił rower przed hotelem.
 • Stoję między biurkiem i oknem.

Konstrukce předložky między s řadovou číslovkou vyžaduje 7. pád, např. Spotykam się z Filipem między dziewiątą i dziesiątą. Przyjdę do ciebie między drugą i trzecią. Beata ma wolny termin w poniedziałek między jedenastą i dwunastą.

Předložková spojení v 6. pádě

Předložková spojení v 6. pádě popisují místo akce. Předložky w, na, przy vyžadují podstatné jméno v 6. pádě, např.:

 • To jest mój pierwszy dzień w pracy.
 • Teraz jesteśmy na plaży.
 • Przy biurku znajduje się fotel.
Zpět na začátek