Į turinį

Prieveiksmiai

Prieveiksmiai informuoja apie veiksmo savybes (pvz.: laiką, vietą, veikimo būdą). Prieveiksmiai atsako į klausimus: kaip? kada? kur? Dažniausiai jie vartojami su veiksmažodžiais. Prieveiksmiai yra nekaitomi. Prieveiksmiai skirstomi į pagrindinius ir išvestinius. Pagrindiniai prieveiksmiai – tai, pvz.: gdzie, kiedy, skąd. Išvestiniai prieveiksmiai sudaromi iš kitų kalbos dalių, dažniausiai iš būdvardžių.

Prieveiksmių daryba iš būdvardžių

Prieveiksmiai sudaryti iš būdvardžių su galūne i/-y, įgyja priesagą -o: szybkiszybko, jasnyjasno, trudnytrudno, tanitanio, małymało, deszczowydeszczowo. Prieveiksmiai sudaryti iš būdvardžių, kurių kamiengalis baigiasi ry arba -ny, įgyja priesagą -e: mądrymądrze, dobrydobrze, smacznysmacznie, pięknypięknie, słonecznysłonecznie.

Prieveiksmių laipsniavimas

Prieveiksmiai gali būti laipsniuojami. Išskiriami trys veiksmo savybės intensyvumo laipsniai: nelyginamasis (pagrindinė forma), aukštesnysis ir aukščiausiasis.

Taisyklingas prieveiksmių laipsniavimas

Nelyginamasis laipsnisAukštesnysis laipsnisAukščiausiasis laipsnis
trudnotrudniejnajtrudniej
wysokowyżejnajwyżej
jasnojaśniejnajjaśniej
przytulnieprzytulniejnajprzytulniej

Pastaba! Balsių kaita prieveiksmių kamienuose:

  • ł → l: ciepłocieplej
  • sn → śni: jasnojaśniej
  • g → ż: drogodrożej
  • t → c: krótkokrócej
  • s → ż: wysokowyżej

Laipsniuojant priesagos -k-, -ok- išnyksta, pvz.: dalekodalej, wysokowyżej.

Netaisyklingas prieveiksmių laipsniavimas

Nelyginamasis laipsnisAukštesnysis laipsnisAukščiausiasis laipsnis
dobrzelepiejnajlepiej
źlegorzejnajgorzej
dużowięcejnajwięcej
małomniejnajmniej

Analitinis prieveiksmių laipsniavimas

AAnalitinis prieveiksmių laipsniavimas susijęs su prieveiksmiais, kurių pagrindinė forma turi keturis ar daugiau skiemenų. Aukštesnįjį laipsnį sudarome pridėdami prieš prieveiksmį žodelį bardziej, aukščiausiąjį laipsnį – pridėdami žodelį najbardziej.

Aukštesnysis laipsnis

bardziej + prieveiksmis = aukštesnysis laipsnis

Nelyginamasis laipsnisAukštesnysis laipsnis
interesującobardziej interesująco
estetyczniebardziej estetycznie
kompetentniebardziej kompetentnie
sympatyczniebardziej sympatycznie
eleganckobardziej elegancko

Aukščiausiasis laipsnis

najbardziej + prieveiksmis = aukščiausias laipsnis

Nelyginamasis laipsnisAukščiausiasis laipsnis
interesująconajbardziej interesująco
estetycznienajbardziej estetycznie
kompetentnienajbardziej kompetentnie
sympatycznienajbardziej sympatycznie
eleganckonajbardziej elegancko

Aukštesnysis laipsnis palyginimuose

Palyginimo konstrukcijose vartojamas prieveiksmio aukštesnysis laipsnis. Palyginimui vartojami žodžiai: niż, od, coraz.

  • Latem jest cieplej niż zimą.
  • Magda mówi po polsku lepiej od Nazara.
  • Mam coraz więcej pracy.
Atgal į pradžią