Přejít k obsahu

Příslovce

Příslovce podávají informace o místě, čase, účelu nebo způsobu jednání. Vztahují se ke slovesu. Jejich pomocí opisujeme kdy, jak, kde a proč se něco stalo. Příslovce se neskloňují. Příslovce odpovídají na otázky: jak? kdy? kde? Příslovce dělíme na vlastní a odvozená. Mezi vlastní příslovce patří např. gdzie, kiedy, skąd. Odvozená příslovce se nejčastěji tvoří od jiných slovních druhů, často od přídavných jmen.

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Příslovce odvozená od přídavných jmen zakončených na i/-y přibírají koncovku -o: szybkiszybko, jasnyjasno, trudnytrudno, tanitanio, małymało, deszczowydeszczowo. Příslovce odvozená od přídavných jmen zakončených na ry nebo -ny přibírají koncovku -e: mądrymądrze, dobrydobrze, smacznysmacznie, pięknypięknie, słonecznysłonecznie.

Stupňování příslovcí

Příslovce se často stupňují. Rozlišujeme tři stupně intenzity: první stupeň (pozitiv), druhý stupeň (komparativ), třetí stupeň (superlativ).

Pravidelné stupňování příslovcí

první stupeňDruhý stupeňTřetí stupeň
trudnotrudniejnajtrudniej
wysokowyżejnajwyżej
jasnojaśniejnajjaśniej
przytulnieprzytulniejnajprzytulniej

Pozor! Hláskové výměny ve kmenech příslovcí:

  • ł → l: ciepłocieplej
  • sn → śni: jasnojaśniej
  • g → ż: drogodrożej
  • t → c: krótkokrócej
  • s → ż: wysokowyżej

Během stupňování vynecháváme příponu -k-, -ok-: dalekodalej, wysokowyżej.

Nepravidelné stupňování příslovcí

první stupeňDruhý stupeňTřetí stupeň
dobrzelepiejnajlepiej
źlegorzejnajgorzej
dużowięcejnajwięcej
małomniejnajmniej

Opisné stupňování příslovcí

Opisné stupňování příslovcí se týká příslovcí, která mají v základním tvaru čtyři slabiky a více. Druhý stupeň tvoříme pomocí slova bardziej, které přidáváme k příslovci v prvním stupni. Třetí stupeň tvoříme pomocí slova najbardziej, které přidáváme ke druhému stupni příslovce.

Druhý stupeň

bardziej + první stupeň = druhý stupeň

první stupeňDruhý stupeň
interesującobardziej interesująco
estetyczniebardziej estetycznie
kompetentniebardziej kompetentnie
sympatyczniebardziej sympatycznie
eleganckobardziej elegancko

Třetí stupeň

najbardziej + první stupeň = třetí stupeň

první stupeňTřetí stupeň
interesująconajbardziej interesująco
estetycznienajbardziej estetycznie
kompetentnienajbardziej kompetentnie
sympatycznienajbardziej sympatycznie
eleganckonajbardziej elegancko

Druhý stupeň v přirovnáních

V přirovnáních používáme druhý stupeň příslovce. K přirovnávání složí výrazy: niż, od, coraz.

  • Latem jest cieplej niż zimą.
  • Magda mówi po polsku lepiej od Nazara.
  • Mam coraz więcej pracy.
Zpět na začátek