跳到内容

Liczebniki główne

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę, ilość, kolejność i wielokrotność. Liczebnik odpowiada na pytania ile? który z kolei?.

Liczebniki główne określają liczbę czegoś. Odpowiadają na pytanie ile? ilu?. Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

0-zero11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
1-jeden12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
2-dwa13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
5-pięć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
6-sześć17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
7-siedem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
8-osiem19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
9-dziewięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
10-dziesięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Liczebniki główne tysiąc, milion, miliard nie odmieniają się przez rodzaje. Odmieniają się przez przypadki i liczby tak samo jak rzeczowniki rodzaju męskiego, np. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego (jeden), żeńskiego (jedna) i nijakiego (jedno). Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 wzwyż liczebniki główne łączą się z dopełniaczem (np. 5, 6, 7 samochodów).

Odmiana liczebnika jeden

Przypadekr. męskir. żeńskir. nijaki
Mianownikjedenjednajedno
Dopełniaczjednegojednejjednego
Celownikjednemujednejjednemu
Biernikjednegojednąjedno
Narzędnikjednymjednąjednym
Miejscownikjednymjednejjednym
Wołaczjedenjednajedno

Odmiana liczebnika dwa, trzy, cztery

Forma męskoosobowa

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Dopełniaczdwóchtrzechczterech
Celownikdwom/dwómtrzemczterem
Biernikdwóchtrzechczterech
Narzędnikdwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóchtrzechczterech
Wołaczdwajtrzejczterej

Liczebniki główne dwa, trzy, cztery w rodzaju męskoosobowym mają dwie formy: np. dwaj chłopcy i dwóch chłopców, trzej chłopcy i trzech chłopców, czterej chłopcy i czterech chłopców.

Forma żeńska

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwietrzycztery
Dopełniaczdwóch/dwutrzechczterech
Celownikdwom/dwutrzemczterem
Biernikdwietrzycztery
Narzędnikdwiema/dwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóch/dwutrzechczterech
Wołaczdwietrzycztery

Forma niemęskoosobowa i nijaka

Przypadekdwatrzycztery
Mianownikdwatrzycztery
Dopełniaczdwóchtrzechczterech
Celownikdwóm/dwutrzemczterem
Biernikdwatrzycztery
Narzędnikdwomatrzemaczterema
Miejscownikdwóchtrzechczterech
Wołaczdwatrzycztery

Odmiana liczebnika pięć i wzwyż

PrzypadekForma męskoosobowaForma niemęskoosobowa
Mianownikpięciupięć
Dopełniaczpięciupięciu
Celownikpięciupięciu
Biernikpięciupięć
Narzędnikpięciomapięcioma
Miejscownikpięciupięciu
Wołaczpięciupięć

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe określają kolejność osób i rzeczy. Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Odpowiadają na pytanie który?, która?, które z kolei? (np. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Odmiana liczebnika porządkowego

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Liczebniki porządkowe mają formy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza

Przypadekr. męski (który?)r. nijaki (które?)r. żeński (która?)
osobyzwierzętarzeczy
Mianownik = Wołaczszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Dopełniaczszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Celownikszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Biernikszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Narzędnikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Miejscownikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Liczba mnoga

Przypadekr. męskoosobowy (którzy?)r. niemęskoosobowy (które?)
Mianownik = Wołaczszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Dopełniaczszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Celownikszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Biernikszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Narzędnikszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Miejscownikszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Liczebnik porządkowy w dopełniaczu - określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w dopełniaczu odpowiadamy na pytanie o której godzinie? lub od której godziny do której?, np. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej.

Na pytanie o której godzinie? (+ czasownik) odpowiadamy:

Liczebnik porządkowy (która godzina?)Dopełniacz liczebnika porządkowego (o której godzinie?)Liczebnik porządkowy (która godzina?)Dopełniacz liczebnika porządkowego (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Liczebnik porządkowy w narzędniku - określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w narzędniku odpowiadamy na pytanie między którą a którą godziną?, np. W domu jestem między siódmą i dziesiątą.

Liczebnik porządkowy (która godzina?)Narzędnik liczebnika porządkowego (między którą?)Liczebnik porządkowy (która godzina?)Narzędnik liczebnika porządkowego (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Miesiące i daty

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki. W datach używamy najczęściej liczebnika w mianowniku i dopełniaczu.

Nazwy miesięcy odmieniamy jak rzeczowniki rodzaju męskiego. Luty odmienia się jak przymiotnik.

MiesiącKtóry? mianownik (kto? co?)Którego? dopełniacz (kogo? czego?)Miesiąc + data
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
回到顶部