La conținut

Adverbe

Adverbele oferă informații despre locul, timpul, destinația sau modul unei acțiuni. Se referă la verb și descriu când, cum, unde și de ce s-a întâmplat ceva. Adverbe sunt nedeclinabile. Răspund la întrebări: cum? cand? unde? Ele pot fi împărțite în adverbe de bază și derivate. Primele includ, de ex. gdzie, kiedy, skąd. Adverbe derivate se formează, de obicei, din alte părți de vorbire, adesea adjective.

Derivarea adverbelor din adjective

Adverbele care sunt derivate din adjective cu terminația i/-y ​​acceptă terminația -o: szybkiszybko, jasnyjasno, trudnytrudno, tanitanio, małymało, deszczowydeszczowo. Adverbele derivate din adjective care se termină în ry sau -ny acceptă/adoptă terminația -e: mądrymądrze, dobrydobrze, smacznysmacznie, pięknypięknie, słonecznysłonecznie.

Gradele de comparație ale adverbelor

Adverbele sunt adesea supuse unei comparații. Există trei niveluri de intensitate a însușirilor/proprietăților: nivelul de bază/pozitiv, nivelul de comparație/comparativ și nivelul maxim/superlativ.

Gradele de comparație regulate ale adverbelor

Pozitiv/forma de bazăComparativSuperlativ
trudnotrudniejnajtrudniej
wysokowyżejnajwyżej
jasnojaśniejnajjaśniej
przytulnieprzytulniejnajprzytulniej

Atenție! Alternări la temele/rădăcinile cuvântului adverbelor

  • ł → l: ciepłocieplej
  • sn → śni: jasnojaśniej
  • g → ż: drogodrożej
  • t → c: krótkokrócej
  • s → ż: wysokowyżej

La comparație, sufixul este omis -k-, -ok-: dalekodalej, wysokowyżej.

Gradele de comparație neregulate ale adverbelor

Pozitiv/forma de bazăComparativSuperlativ
dobrzelepiejnajlepiej
źlegorzejnajgorzej
dużowięcejnajwięcej
małomniejnajmniej

Gradele de comparație analitice ale adverbelor

Comparația analitică a adverbelor se referă la acele adverbe care au cel puțin patru silabe la/în forma lor de bază. Comparativul se formează cu ajutorul cuvântului bardziej, care completează Pozitivul. Superlativul se formează prin plasarea cuvântului najbardziej înaintea adverbului.

Comparativ

bardziej + Pozitiv = Comparativ

Pozitiv/forma de bazăComparativ
interesującobardziej interesująco
estetyczniebardziej estetycznie
kompetentniebardziej kompetentnie
sympatyczniebardziej sympatycznie
eleganckobardziej elegancko

Superlativ

najbardziej + Pozitiv = Superlativ

Pozitiv/forma de bazăSuperlativ
interesująconajbardziej interesująco
estetycznienajbardziej estetycznie
kompetentnienajbardziej kompetentnie
sympatycznienajbardziej sympatycznie
eleganckonajbardziej elegancko

Comparativ în comparație

La construcții comparative se folosește comparativul adverbului. Pentru comparare sunt utilizate cuvintele: niż, od, coraz

  • Latem jest cieplej niż zimą.
  • Magda mówi po polsku lepiej od Nazara.
  • Mam coraz więcej pracy.
Sus