رفتن به محتوا
موضوع
آخرین ارسال

Strona internetowa

از AniCe, 5 اوت 2022
زبان: Polski

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 206

آخرین ارسال

Ошибка

از Zinowia, 27 ژوئیهٔ 2022
زبان: Русский

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 261

آخرین ارسال

Похибка

از Ruslan_Man, 20 فوریهٔ 2021
زبان: Українська

 • پست‌ها: 11
 • نمایش‌ها: 6563

آخرین ارسال

pomoc w języku polskim

از Nika1, 4 آوریل 2022
زبان: Polski

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 1921

آخرین ارسال

Kurz A0 - 13

از Pavel_1969, 10 مارس 2022
زبان: Česky

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 2208

آخرین ارسال

Anketa pro uživatele portálu polski.info

از Jurek, 18 اوت 2020
زبان: Česky

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 7402

Facebook / Instagram

از Jurek, 24 مهٔ 2021
زبان: Polski

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 5754

آخرین ارسال

Nepochopitelná cvičení, špatně fungující

از Lenka_0, 27 آوریل 2021
زبان: Česky

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 6090

Помилка Курс А2/1-4. Офіційні питання

از Nataliczka, 13 مارس 2021
زبان: Українська

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 5644

Online prezentace portálu polski.info

از Jurek, 26 ژوئیهٔ 2020
زبان: Česky

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 7000
بازگشت به بالا