μετάβαση στο περιεχόμενο
Φόρουμ
Τελευταία δημοσίευση

About the website
Questions, ideas and suggestions relating to the website

 • Θέματα: 11
 • Δημοσίευση: 30

Τελευταία δημοσίευση

News
Information and events - everything to do with the Polish language and the Polish speaking countries

 • Θέματα: 4
 • Δημοσίευση: 4

Τελευταία δημοσίευση

Questions about the Polish language
Grammar, phraseology, terminology, help with translation and language tests

 • Θέματα: 11
 • Δημοσίευση: 34

Τελευταία δημοσίευση

Courses and learning materials
Polish courses, links to suggestions for learning materials, dictionaries and websites

 • Θέματα: 3
 • Δημοσίευση: 4

Τελευταία δημοσίευση

Immigration
Entry conditions, formal procedures, citizenship and points of advice

 • Θέματα: 2
 • Δημοσίευση: 4

Τελευταία δημοσίευση

Studying and training
Requirements for students, enrollment, costs, training positions search, tips

 • Θέματα: 0
 • Δημοσίευση: 0

-

Employment
Job search and establishing a business in Poland, points of advice, tips

 • Θέματα: 0
 • Δημοσίευση: 0

-

Living
Finding housing, child care, schools, insurance

 • Θέματα: 0
 • Δημοσίευση: 0

-

Tourism
Points of advice, insiders' tips, questions and answers about traveling in Poland

 • Θέματα: 4
 • Δημοσίευση: 8

Τελευταία δημοσίευση

Literature, music and film
Everything to do with Polish language literature, music and film

 • Θέματα: 2
 • Δημοσίευση: 8

Τελευταία δημοσίευση

 • Θέματα: 3
 • Δημοσίευση: 6

Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στην αρχή